New Grrunnen laat zien wat Grunnen in huis heeft

GRONINGEN - New Grrunnen, de club van creatieve positivo's uit de stad Groningen, liet maandag opnieuw van zich horen. Ideeën over een aantrekkelijker stad werden op ludieke wijze gepresenteerd op de Grote Markt.
New Grrunnen lanceerde onlangs een 'droomactie' op de Grote Markt. Daar stonden 50 bedden, waarop dagdromers eens flink konden prakkiseren over een dappere, nieuwe wereld. De groep vond de tijd namelijk wel rijp voor een flinke dosis positivisme, na het gejammer over het uitblijven van de Zuiderzeelijn.De dromen en ideeën die tijdens die dag en tijdens denktanks naar boven borrelden, werden maandag gepresenteerd op de Grote Markt. Daar werd een bouwwerk gemaakt van tientallen grote kratten. In die kratten stonden grote tv's waarop de ideeën werden uitgevent.
Deel dit artikel:

Recent nieuws