Omwonenden: bovengrondse fundering Windpark N33 niet volgens afspraak

Werkzaamheden aan het Windpark N33
Werkzaamheden aan het Windpark N33 © Venema Media
Dorpscoöperaties in Oost-Groningen betwijfelen of de funderingen van de windmolens van Windpark N33 wel passen binnen de afgegeven omgevingsvergunning. Ze vragen het Rijk en de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam om handhaving.
De funderingen van de windmolens van het park in aanbouw komen nu meer dan twee meter boven de grond uit. Volgens buurtbewoners is dat niet volgens de ingediende plannen en ontwerpen.
Voorzitter Bernard Stikfort van de dorpscoöperatie Ommerlanderwijk wijst op tekeningen op de website van het windpark. Daarop is te zien dat de gehele fundering van de windmolen onder de grond zou worden geplaatst.
'De betrokken dorpen vinden dan ook dat hierop gehandhaafd moet worden en vragen om garanties voor het aanhouden van de maximale as- en tiphoogte van de 35 turbines. Minimale aanpassing van ashoogte en wieklengte levert de initiatiefnemers een hoger rendement op, maar vergroot ook de overlast als gevolg van slagschaduw en lawaai', staat in de vorige week verstuurde brief van de dorpscoöperaties.

Omgevingsdienst Groningen

Bij de gemeente Veendam is de brief bekend en zal er actie worden ondernomen als er fouten zijn gemaakt. 'Alle betrokken gemeenten laten dit uitzoeken door de Omgevingsdienst Groningen. Zij houden de bouw van het windpark voor ons in de gaten', laat een woordvoerder weten.

Grondwater

De funderingen zijn volgens projectontwikkelaar RWE boven de grond gebouwd in verband met de grondwaterstand in het gebied. Als de funderingen dieper in de grond zouden komen te liggen dan komen ze onder water te staan. De funderingen kunnen vervolgens barsten.
RWE zegt dat de funderingen wel degelijk volgens de verleende vergunningen zijn gebouwd. 'Ten tijde van het inpassingsplan waren het type turbine en het daarbij behorende fundatieontwerp nog niet bekend. De vergunningen zijn aangevraagd op basis van de gekozen turbine en het daarop gebaseerde fundatieontwerp', zegt een woordvoerder van het energiebedrijf.
Windpark N33 bij Meeden bestaat uit 35 windmolens van 200 meter hoog. De bouw van het windpark is in volle gang.