Water in sloten raakt snel op; waterschap plaatst noodpompen

Er komen noodpompen bij de gemalen in Veendam en Musselkanaal (Vennix), om voldoende water het gebied in te krijgen. Dat ging afgelopen weekend maar net goed, volgens waterschap Hunze en Aa's.
Met het droge weer ziet het waterschap dat boeren steeds meer water gebruiken om hun land te beregenen. Dat kan het huidige systeem niet aan.
Met de noodpompen wordt de capaciteit nu met 25 procent uitgebreid. In totaal wordt er dan 10.000 liter per seconde aangevoerd naar het zuidoosten van onze provincie en noordoost Drenthe.

Beregeningsverbod werkt

Het waterschap stelde vrijdag in de Veenkoloniën en Westerwolde al een beregeningsverbod voor overdag in. Boeren mogen hun land tussen 7.00 en 19.00 uur niet beregenen. Dat verbod heeft effect. Desondanks blijft de vraag naar water nog steeds groot. Het verbod blijft voorlopig nog van kracht.

100.000 euro

Het plaatsen van de extra pompen kost het waterschap minstens 100.000 euro. Als ze langer nodig zijn, kost het meer. Beide pompen worden dinsdag geplaatst.
In het rode gedeelte geldt sinds afgelopen vrijdag een beregeningsverbod:
Het beregeningsverbod geldt voor het roodgekleurde gebied.
Het beregeningsverbod geldt voor het roodgekleurde gebied. © Waterschap Hunze en Aa's

Update dinsdag: geplaatst

In de loop van dinsdagochtend zijn de noodpompen geplaatst.