Hoe het mis kon gaan met Kees D. uit Woldendorp

Adviezen zijn in de wind geslagen, instanties werkten niet goed samen en de genomen maatregelen zorgden vooral voor escalatie. Dat blijkt uit een onderzoek dat in de gemeente Zaltbommel is gehouden naar het handelen rondom Kees D., de man die nu voor veel overlast zorgt in Woldendorp.

D. verhuisde bijna een jaar geleden vanuit het Gelderse Gameren naar Woldendorp. De gemeente Zaltbommel kocht zijn huis, nadat hij daar ook al jarenlang voor onrust, intimidatie en bedreigingen zorgde.

Geen acuut gevaar

Uit het onderzoek komt naar voren dat buurtbewoners al vanaf 2014 meldingen doen van overlast. Ook zijn zus maakt zich zorgen om zijn gezondheid. GGZ-hulpverleners krijgen bij hem geen voet aan de grond. Hij zou wantrouwend zijn en weigert hulp op vrijwillige basis. Hoewel omwonenden zich onveilig voelen, wordt D. niet ingeschat als een acuut gevaar voor zichzelf of voor anderen, waardoor gedwongen hulp geen mogelijkheid is.

Door boos gedrag en veel geschreeuw kon er geen gesprek plaatsvinden
Onderzoek naar gedrag van D. in 2017

Het is augustus 2017 als betrokkenen melden dat het gedrag van D. erger wordt. Hij zegt tegen medewerkers van het buurtteam dat ze lastig zouden worden gevallen door criminele motorbendes als ze hem niet met rust zouden laten. De maand daarop doet een psychiater een poging om te beoordelen of hij een gevaar is voor zichzelf of voor anderen, maar ‘door boos gedrag en veel geschreeuw kon er geen gesprek plaatsvinden’, staat in het onderzoek.

Baksteen

Dan gaat het mis. Terwijl de politie op 9 oktober de situatie wil bespreken met de instanties, slaat D. twee dagen daarvoor een overbuurman met een baksteen tegen het hoofd. Het slachtoffer loopt verwondingen op van enkele centimeters diep. Regionale media bestempelen D. als de 'terrorbuurman'.

D. krijgt twee jaar cel voor poging tot doodslag, waarvan één jaar voorwaardelijk. Tijdens het strafproces wordt door een psychiater vastgesteld dat de man kampt met een persoonlijkheidsstoornis en verminderd toerekeningsvatbaar is.

In 2019 koopt de gemeente Zaltbommel de woning van D. voor 265.000 euro. Ook krijgt hij een onkostenvergoeding voor de verhuizing van zevenduizend euro. Daarmee is het probleem in Gameren opgelost.

Geen nazorg

Onderzoeksbureau B&A sprak over deze gang van zaken - in opdracht van de gemeente Zaltbommel - onder andere met de burgemeester, ambtenaren, politie, reclassering, hulpverleners en enkele buurtbewoners. De uitkomsten werden in februari dit jaar gepresenteerd. Daaruit blijkt onder meer dat de gemeente vanaf het begin af aan al inzette op een vertrek van D. uit Gameren, onder druk van buurtbewoners. Na aankoop van de woning was er geen nazorg meer.

Inwoners van Woldendorp hebben inmiddels al enkele maanden last van D. Hij valt buren lastig, scheldt hen uit en bedreigt hen met de dood. Meerdere mensen hebben aangifte gedaan bij de politie. Hulpinstanties zijn volgens de gemeente Delfzijl in gesprek met de man, maar hij weigert vrijwillige hulp.

Plan maken

De onderzoekers adviseren de gemeente Zaltbommel om specifiek beleid te maken voor mensen met verward gedrag en hierin samen te werken met allerlei instanties in de regio. Ook moeten de risico’s beter in beeld worden gebracht en is maatwerk nodig.

De gemeente Zaltbommel heeft aangegeven deze aanbevelingen mee te nemen in de nieuwe werkwijze.

'Gaat goed met D.'

De Gelderse gemeente liet opvallend genoeg vorige maand nog weten dat het goed gaat met D. In een brief aan de Adviesraad Sociaal Domein schrijft het college van burgemeester en wethouders: ‘We hebben contact met hem gehad en kunnen u melden dat dhr. het gelukkig goed maakt.’ Dat contact was eind mei. In die periode begon de overlast in Woldendorp.

Uiteraard hoop je dat het beter gaat, maar dat blijkt toch niet het geval te zijn
Leen van Leersum - Adviesraad Sociaal Domein

Voorzitter Leen van Leersum van de adviesraad had al vermoedens dat het ook elders niet goed zou gaan: ‘We dachten al dat het probleem hierdoor verplaatst zou worden. Uiteraard hoop je dat het beter gaat, maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. Er is heel veel deskundigheid nodig om met hem in gesprek te komen.’

Pijnlijk

Van Leersum heeft 25 jaar gewerkt als directeur en bestuurder binnen de psychiatrie en is landelijk betrokken bij onderzoek naar verwarde personen. Hij is ook geïnterviewd voor het onderzoek over Kees D. Hij vindt het ‘pijnlijk’ om te lezen dat de handelswijze van de gemeente vooral escalerend uitpakte.

‘De gemeente trok haar eigen plan en werkte weinig samen met anderen. Al vrij snel is de optie genoemd om het huis te kopen. De buurt hield zich daaraan vast, en dat snap ik ook wel. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing.’

Goede plannen en samenwerking

Van Leersum hoopt dat de gemeente Delfzijl deze adviezen ook ter harte neemt: ‘Neem dit onderwerp serieus. Maak goede plannen en werk samen met iedereen die iets kan beteken. Praat met de politie, de zorg, het Openbaar Ministerie, de reclassering, met de buurt en vooral ook met de persoon zelf.’

Lees ook:
- Aangiftes tegen 'terrorbuurman' in Woldendorp: 'Dit is wachten op ongelukken'
- 'Terrorbuurman' dreef ook in Gelderland zijn buren tot wanhoop
- 'Terrorbuurman' wil weg uit Woldendorp: huis staat te koop

Deel dit artikel:

Recent nieuws