Omstreden veevoermaatregel van tafel; boeren opgelucht

Koeien in een stal
Koeien in een stal © Jos Schuurman/FPS
Een verplichte aanpassing aan het krachtvoer dat melkveehouders hun dieren geven, gaat vrijwel zeker van tafel. De maatregel was bedoeld om de stikstofuitstoot van de sector te verminderen, maar levert in dat verband te weinig op.
De nieuwe regels leidden tot felle protesten van boeren. Zij betoogden dat minder eiwitrijk voer naast de melkproductie ook de gezondheid van hun koeien zou schaden. Eerder deze week liet het ministerie al weten daar serieus naar te kijken, ook omdat door het droge en warme weer de kwaliteit van het gras te wensen zou overlaten.

Beperkte stikstofruimte

Maar uiteindelijk zou volgens ingewijden de beperkte stikstofruimte die de maatregel oplevert de doorslag hebben gegeven. Een verlaging van de stikstofuitstoot is hard nodig om de komende tijd vergunningen af te kunnen geven voor de bouw van bijvoorbeeld woningen. Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur) zal nu met vervangende maatregelen moeten komen.
De Raad van State zette vorig jaar een streep door de manier waarop tot dan toe vergunningen werden verleend voor projecten waarbij stikstof vrijkomt. De aanpak bood volgens de hoogste bestuursrechter te weinig bescherming voor kwetsbare natuurgebieden.
Door die uitspraak werd het noodzakelijk met spoed de stikstofuitstoot terug te dringen. Pas daarna is er weer meer ruimte voor bijvoorbeeld de bouw van huizen en de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Maatregelen uitgebleven

Eerder werd om die reden de maximumsnelheid op de snelwegen overdag al overal verlaagd naar 100 kilometer per uur. Maar in de landbouw, wat stikstof betreft de grootste vervuiler, bleven ingrijpende maatregelen tot dusver uit.
GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet wil snel met de minister in debat. 'Krimp van de veestapel is nu onontkoombaar', zegt zij.