Hoog aantal jongeren met uitkering in Oost Groningen

BEERTA - Reiderland, Pekela en Veendam hebben verhoudingsgewijs het hoogst aantal jongeren met een bijstandsuitkering.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Eind vorig jaar had in deze gemeenten meer dan 4,5 procent van de jongeren tussen 18 en 27 jaar een uitkering; in Reiderland was dit zelfs ruim 5 procent.