Onderzoek naar uitbreiding bluswatervoorziening Westerkwartier

Een brandweerman blust een coniferenbrand
Een brandweerman blust een coniferenbrand © 112 Groningen
Het Westerkwartier gaat onderzoeken of de bluswatervoorziening in de gemeente toereikend genoeg is. Uit het onderzoek moet blijken of er bijvoorbeeld extra brandkranen nodig zijn en of de komst daarvan haalbaar is.
De gemeente Westerkwartier heeft een aantal plekken - de zogeheten witte vlekken - waar geen of weinig bluswater aanwezig is. Daar kan de brandweer soms niet binnen de gewenste aanrijtijd kan zijn. Ook gaat het hierbij om plaatsen die voor de brandweer moeilijk of niet te bereiken zijn.
Bij branden in gebieden die onder zo'n witte vlek vallen, komt de brandweer altijd van twee kanten aangereden en wordt een groot watertransport ingezet.

Voorlichting en preventie

Het Westerkwartier denkt overigens niet alleen na over extra blusvoorzieningen. De gemeente blijft zich ook richten op voorlichting en preventie om brand te voorkomen.