Eerst praten met de boeren, daarna pas besluit over zoutgehalte Lauwersmeer

Het Lauwersmeergebied
Het Lauwersmeergebied © RTV Noord
Boeren in het Lauwersmeergebied en rond het Reitdiep maken zich zorgen over het plan om het zoutgehalte van het water te verhogen.
Namens de boeren uitte inspreker Sigrid Arends de zorgen daarover woensdag tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest.
Noorderzijlvest wil een hoger zoutgehalte toestaan om de natuur in het gebied te verbeteren en om te kunnen voldoen aan de Europese richtlijn voor de bescherming van grond- en oppervlakte water. Ons land krijgt tot 2027 de tijd om dat te regelen.

Tankwagens drinkwater

De landbouwers wijzen erop dat het gebied al flink te lijden heeft onder het nu al hoge zoutgehalte. 'Onze gewassen lijden daaronder en het gaat ten koste van het vee in het gebied. Straks moeten we tankwagens met drinkwater aanvoeren om de koeien zoet water te kunnen laten drinken', betoogde Arends.
Volgens Arends wordt het zoutgehalte gemeten door middel van peilbuizen maar gebeurt dat nog niet optimaal. 'Ook investeren wij als sector zelf in maatregelen om verzilting tegen te gaan. Wij hebben inmiddels veel kennis opgebouwd. Gebruik onze expertise en ga met ons in overleg in plaats van over ons te beslissen', stelde Arends.
Het algemeen bestuur diende een amendement in om de zoutmaatregel van tafel te halen totdat meer onderzoek is gedaan en overleg is geweest met de omgeving. Een meerderheid van het algemeen stemde daarmee in.