Buurt steggelt over invulling terrein voormalige Togtemaarschool

Het braakliggende terrein
Het braakliggende terrein © Stichting De Vlijt Breed
Op de plek waar vroeger de Togtemaarschool huisde, staat nu niks meer. Deze is in juni 2020 gesloopt. Maar er is discussie over wat er voor in de plaats moet komen.
De gemeente Het Hogeland heeft hierover met de inwoners gesproken. De meeste wensen zijn verwerkt tot een plan. Er komt een park met skatebaan en er komen extra parkeerplaatsen naast de nieuw gebouwde Togtemaarschool. Ook wordt de Bazuinslaan verlegd.
Een schets van hoe het gebied eruit moet komen te zien
Een schets van hoe het gebied eruit moet komen te zien © Gemeente Het Hogeland
Maar een aantal omwonenden ziet dat niet zitten. Diezelfde groep voert al een lange strijd tegen de gemeente. Ze waren namelijk al tegen de nieuwbouw van de Togtemaarschool op de huidige locatie. Nu hebben ze hun pijlen gericht op het braakliggend terrein en de verlegging van de Bazuinslaan.

'Onlogisch en onveilige verkeerssituatie'

Janet Hoeksema is één van de bezwaarmakers. De nieuwe weg komt bij haar voor de deur. Maar dat vindt ze verkeerstechnisch onlogisch.
‘Er zijn ook mensen voor de weg. Daar hebben we begrip voor, maar wij vinden dit geen goed plan. De nieuwe Bazuinslaan loopt onlogisch en is niet verkeersveilig. Het levert daarnaast voor veel mensen vermindering van woongenot op’, zegt Hoeksema.

Ander plan

Er is door de bezwaarmakers een alternatief plan gemaakt. Waarbij de weg op de huidige plek blijft maar wel de aanpassing van een rotonde plus een 'Kiss en Go' ruimte voor de school. Dat zou beter voor de verkeersdoorstroming zijn. Een loopbrug over de weg de veiligheid van de kinderen garanderen.
Een ruwe schets van het plan die de bezwaarmakers hebben
Een ruwe schets van het plan die de bezwaarmakers hebben © Stichting de Vlijt Breed
Ze nodigen het college en de raad uit om de situatie ter plekke te bekijken. Ook gaan ze in gesprek met de school.
De bezwaarmakers zijn het daarnaast niet eens met het bestemmingsplan dat gewijzigd moet worden. Ze willen hiertegen dan ook bezwaar maken, om het huidige plan tegen te gaan. Door de procedures die dan doorlopen moeten worden kan het terrein twee jaar braak blijven liggen.

Zoveel mensen, zoveel wensen

Er is volgens de gemeente uitvoerig met de buurt overlegd en daar is het huidige plan uitgerold. Het merendeel van de omwonenden was hier volgens de gemeente voor. Ook was de verlegging van de Bazuinslaan een wens, omdat huizen en de omgeving zo beter bereikbaar worden.
Het braakliggende terrein
Het braakliggende terrein © Stichting De Vlijt Breed
De verandering van het bestemmingsplan is volgens de gemeente iets wat voldoet aan de wensen van de omgeving, omdat men hier een maatschappelijk doel aan wil geven. Daar valt de realisatie van een park onder. Omwonenden waren verder bang voor hoogbouw en met de verandering van het bestemmingsplan kan dat niet.
De gemeente houdt op 7 september een digitale informatiebijeenkomst over de invulling van het terrein. Mensen kunnen dan reageren op het plan. Inwoners die niet aanwezig kunnen zijn krijgen het verslag later toegestuurd en kunnen daarop alsnog schriftelijk reageren.