Kritiek op woonvisie Stadskanaal: ‘Het straalt niet echt ambitie uit’

Het centrum van Stadskanaal
Het centrum van Stadskanaal © Arch/Wikimedia Commons
Oppositiepartijen SP, PvdA, GemeenteBelangen, D66, ondernemersvereniging VVBK en woningcorporatie Lefier hebben kritiek op de woonvisie van Stadskanaal. De gemeenteraad behandelt die visie maandagavond.
De partijen hebben ieder vanuit hun eigen perspectief kritiek op de visie.

Te weinig voor jongeren

Fractievoorzitter Klaas Pals van D66 spreekt van een verouderd stuk, gebaseerd op cijfers uit 2017. Bestuurslid Martin van der Leest van de Vereniging voor Bedrijven Kanaalstreek (VVBK) mist de ambitie om vooral jongeren duurzame en betaalbare woningen te willen bieden in de Kanaalstreek.
‘Het straalt niet echt ambitie uit', stelt Van der Leest. ‘Eerder dit jaar lazen we het bericht dat vierhonderd bouwkavels zijn ingetrokken. Er zijn initiatieven van particulieren en centrumondernemers om te gaan bouwen. Ze krijgen alleen maar te horen dat het niet kan en niet mag. Zo komen we niet verder met elkaar.’
De woningmarkt in Groningen is overspannen, daar moet deze visie ook op inspelen
Klaas Pals - Fractievoorzitter D66

Blik op Stad

Van der Leest hoort vanuit de achterban van de VVBK dat er behoefte is aan nieuwbouwwoningen in de gemeente Stadskanaal. Ook Pals zegt dat Stadskanaal meer kan doen dan alleen vasthouden aan het dogma dat er geen mogelijkheden zijn voor nieuwbouw.
‘We hebben een prachtige vierbaansweg vanaf Pekela naar de stad’, zegt Pals. ‘Ook wordt er helemaal niet gesproken over de stationslocatie die in Stadskanaal komt, daar gaan we tenminste nog steeds vanuit. Er zijn veel mensen die werken in Groningen en wonen in de omgeving van Stadskanaal. De woningmarkt in Groningen is overspannen, daar moet deze visie ook op inspelen en dat ontbreekt.’

Nieuw onderzoek beschikbaar

Woningcorporatie Lefier heeft ook verschillende op- en aanmerkingen op de woningvisie. De corporatie stuurde er een brief over naar de gemeente.
‘De woningvisie geeft weinig richting aan wat de gemeente wil op verschillende thema’s', schrijft bestuurder Elles Drost. ‘De onderbouwing van de woningmarkt is gebaseerd op woningmarktonderzoek uit 2016. Wellicht dat het nieuwe woningmarktonderzoek dat deze zomer klaar is, nog meegenomen kan worden voor een actueel beeld.’

Strijd tegen krimp

In de woningvisie wordt bovendien geschetst dat honderd locaties waar nu detailhandel wordt bedreven, kunnen worden omgevormd tot woonlocaties. Dat is tegen het zere been van Lefier.
‘Elders zullen dus meer woningen gesloopt moeten worden vanwege de krimpopgave. Het kan niet zo zijn dat Lefier alleen voor de krimpopgave staat’, is Drost duidelijk.

Kansen door corona

Van der Leest ziet dat de huidige coronacrisis ook als kans kan worden gezien.
‘In het randstedelijk gebied zitten mensen soms drie hoog achter, waar ze geen kant op kunnen. De coronasituatie leert dat mensen niet meer naast hun werk hoeven te wonen. Bij mij in de straat zijn mensen uit Bussum komen wonen. Die ontwikkeling kan zich doorzetten, mocht deze crisis blijven aanhouden. Ook dat is een aspect wat meegenomen hoort te worden in de visie.’