Wiebes: Inkorten looptijd Nedmag niet in belang veiligheid

Locatie van Nedmag in Veendam
Locatie van Nedmag in Veendam © Henk Weijer/Groningen in Beeld
Het is niet in het belang van de veiligheid om Nedmag minder lang te laten zout winnen. Dat zegt minister Wiebes in antwoord op schriftelijke vragen van de ChristenUnie.
Wiebes is voornemens Nedmag tot 2045 zout te laten winnen, maar de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie vindt dat te lang.

Put veilig afsluiten

Wiebes zegt daarop dat Nedmag die periode nodig heeft om de zoutwinning veilig te laten verlopen.
'Het inkorten van de looptijd van het besluit zou niet in het belang van de veiligheid zijn', schrijft Wiebes in een reactie op de Kamervragen. 'De actieve winning uit de nieuwe cavernes duurt circa acht jaar. De caverne en put moeten veilig worden afgesloten. De cavernedruk moet worden gereguleerd. Dit wordt conform advies van Staatstoezicht op de Mijnen gedaan.'
Zo moet de aanwezige pekel uit de bodem worden afgelaten, waarna de caverne dichtvloeit. 'Een termijn van 25 jaar is voor al deze activiteiten passend', is de minister van mening.

Zorgen bewoners wegnemen

Ook zal de Commissie Mijnbouwschade het nodige wantrouwen in het gebied kunnen wegnemen. Omwonenden die zeggen schade te hebben door zoutwinning van Nedmag, kunnen zich binnenkort bij dit nieuwe instituut melden.
'Daarmee zorgt de commissie voor extra zekerheden in het zoutwinningsgebied. Het is moeilijk gebleken de zorgen die mensen hebben, weg te nemen. De commissie kent deze zorgen en zal door het voortvarend, deskundig en onafhankelijk afhandelen van schademeldingen naar verwachting een deel van de zorgen kunnen wegnemen.'

Zorgen over goed waterbeheer

Verder wilden de Kamerleden Stieneke van der Graaf en Carla Dik-Faber van Wiebes weten waarom de zorgen van waterschap Hunze en Aa's niet zijn overgenomen in het ontwerpbesluit. Het waterschap liet in haar zienswijze weten dat waterbeheer door de zoutwinning van Nedmag wordt bemoeilijkt.
Wiebes zegt dat goed waterbeheer ondanks de zoutwinning mogelijk is. 'Het leidt niet tot veiligheidsvraagstukken.'