Hamdijkers verzetten zich tegen waterberging

Hamdijkers verzetten zich tegen waterberging
GRONINGEN - Inwoners van Hamdijk verzettten zich massaal tegen de plannen voor een waterbergingsgebied bij het buurtschap. Ze protesteerden daarom tijdens de Statenvergadering woensdag tegen de plannen.
Om wateroverlast bij woongebieden te voorkomen wil het provinciebestuur landbouwgrond ten zuidwesten van Nieuweschans kunnen gebruiken als buffer.
Volgens de plannen zal het gebied, dat een natuurbestemming zal krijgen, worden omringd door dijken van drie meter hoog. De bewoners zien die hoge dijken niet zitten en vrezen dat het gebied zal verloederen. Dit zou de prijs van hun huis negatief kunnen beïnvloeden.
Provinciale Staten besloten om pas na de zomervakantie een besluit te nemen over de waterberging.