Provincie wil meer geld voor openbaar vervoer

Provincie wil meer geld voor openbaar vervoer
GRONINGEN - De provincie Groningen luidt de noodklok. Er moet meer geld van het Rijk komen voor het openbaar vervoer. De huidige rijksbijdrage is te laag. Dat blijkt uit de begroting voor volgend jaar van het OV- bureau Groningen-Drenthe.
Het aantal inwoners groeit gestaag in de provincie. Om die aanwas aan nieuwe reizigers een plek te kunnen bieden in bus en trein, moet het netwerk uitgebreid worden en is er meer geld nodig, zo zegt de provincie.
Volgens gedeputeerde Henk Bleker is er voor het volgende decennium op jaarbasis zo'n 10 tot 15 miljoen euro nodig.