UMCG richt databank op voor beter inzicht in acute aandoeningen

Het UMCG
Het UMCG © RTV Noord
Het UMCG zet een data- en biobank op waarin gegevens komen te staan van patiënten die met acute klachten de spoedeisende hulp van het ziekenhuis bezoeken. Dat gebeurt onder de naam Acutelines.
Het UMCG hoopt zo meer te weten te komen over het ontstaan en verloop van acute aandoeningen, zoals een shock, bloedvergiftiging of acute benauwdheid. Het doel is om deze aandoeningen beter te kunnen herkennen, behandelen en mogelijk zelfs te voorkomen.
In de databank van Acutelines slaat het ziekenhuis gegevens over de gezondheid van patiënten op, in de biobank wordt lichaamsmateriaal als bloed, urine en ontlasting bewaard.

Vragenlijst

Deelnemers krijgen zowel drie maanden als een jaar na hun bezoek aan de spoedeisende hulp een vragenlijst. Daarin worden vragen gesteld over hun woonsituatie, functioneren, stemming, vermoeidheid, activiteit en gezondheid.
Het UMCG hoopt hiermee inzicht te krijgen in de medische en psychosociale gevolgen van een acute aandoening, zowel op korte als lange termijn. Vooral bij ouderen is de impact van een plotselinge ziekenhuisopname groot.

Toestemming nodig

Gegevens en lichaamsmateriaal worden alleen met toestemming van de patiënten opgeslagen; dit gebeurt geanonimiseerd.
Het UMCG verwacht in het eerste jaar de gegevens van 3.500 tot 5.000 patiënten te kunnen verzamelen. Jaarlijks bezoeken ongeveer 25.000 patiënten de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.