Gedeputeerde over vervolggesprekken Ringweg: 'Het vertrouwen is dun'

Gedeputeerde Fleur Gräper durft geen termijn te hangen aan de vervolggesprekken na het 'Akkoord op Hoofdlijnen' met combinatie Herepoort. De gesprekken over de financiële consequenties van de vertraging van de Zuidelijke Ringweg verlopen moeizaam, zegt de D66-bestuurder.

De oppositie in Provinciale Staten is verbaasd dat Gräper nu geen termijn aan de gesprekken wil plakken. Pal voor het zomerreces, toen beide partijen meldden dat er een 'Akkoord op Hoofdlijnen' ligt, gaf Gräper aan dat ze eerder weken dan maanden nodig heeft voor een definitief akkoord met een vaststellingsovereenkomst.

Opheldering

'Hoe lang duren die onderhandelingen nog?', vraagt onder meer Groninger Belang-leider Bram Schmaal zich af. 'Het vertrouwen in de aannemerscombinatie is weg. De aannemer legde al het werk neer, er was geen geld voor de aanschaf van damwanden. Deze aannemer heeft geen bewezen trackrecord om daar afspraken mee te gaan maken. Voor het zomerreces gaf de gedeputeerde aan: het is binnen een paar weken geregeld, maar we zijn inmiddels twee maanden verder.

The devil is in the details
Fleur Gräper - gedeputeerde D66

Naast Groninger Belang willen Forum voor Democratie, SP, PVV, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren en 50 Plus opheldering over de termijn. Gedeputeerde Fleur Graper (D66) wil die niet geven.

'Ik denk dat ik in deze zaal de persoon ben die het liefst in het openbaarheid wil spreken over een deal. Immers, hoe eerder we tot overeenstemming komen, hoe eerder ik dat met u kan delen. Maar the devil is in the details. We verwachten op korte termijn duidelijkheid, maar het is buitengewoon onverstandig om er een termijn aan te koppelen. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.'

Statenlid in clinch met commissievoorzitter

Statenlid Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) lag tijdens het commissiedebat in de clinch met commissievoorzitter Romke Visser (PvdA). Visser gaf Van der Laan en de overige Statenleden mee zich aan de orde te houden. Op de agenda stond de geheimhouding van de besloten vergadering op 8 juli, waarin Gräper aan de aanwezige Statenleden tekst en uitleg gaf over het tekort voor de bouw van de Zuidelijke Ringweg.

Van der Laan stelde meerdere kritische vragen aan Gräper. Toen voorzitter Romke Visser hem wilde afkappen, liet Van der Laan weten het daar niet mee eens te zijn. 'U bent bij aan het kaderen voorzitter,' aldus Van der Laan. 'Het monddood maken van mij, daar heb ik moeite mee.'

Visser gaf aan Van der Laan niet monddood te willen maken, maar dat inhoudelijke vragen over het dossier afweken van het agendapunt.

Toezegging

Eerder gaf Gräper aan nog voor de begrotingsbehandeling in november van dit jaar openheid van zaken te willen geven over meerkosten van de bouw de zuidelijke ringweg. Gräper zegt nu dat met de besloten vergadering op 8 juli de Provinciale Staten de mogelijkheid had zich te laten informeren. Met andere woorden: de staten zijn op de hoogte en ook die deadline geldt niet meer voor het definitieve akkoord.

De SP en Partij voor het Noorden voelen zich met deze uitspraak bij de neus genomen. Zo is het destijds niet bedoeld, zegt Statenlid Leendert van der Laan (PvhN). Onze partij concludeert dus: die toezegging kunt u niet waarmaken.'

Gräper zegt dat ondanks het eerder genoemde 'Akkoord op Hoofdlijnen' de gesprekken niet gemakkelijk verlopen.

'Het vertrouwen is dun, de gesprekken zijn moeizaam', meldt ze. 'Het is ingewikkeld en complex, maar we hebben nog vertrouwen.'

Meerkosten

Over de financiële oplossing voor de meerkosten, wil Gräper niet veel zeggen, behalve dat de begroting niet wordt geraakt en dat het RSP-programma wordt aangesproken. Dat geld was normaal bedoeld voor de trein Veendam-Stadskanaal, de N33 richting Appingedam en de Wunderline.

'We zullen voor een deel een oplossing moeten zoeken binnen het RSP-programma. Dat heeft mogelijk consequenties voor de drie bekende projecten.' Welke oplossing er naast de RSP-gelden wordt geopperd, zegt Gräper niet.

In het RSP-programma zit 63 miljoen voor de trein naar Stadskanaal, 89 miljoen voor de verdubbeling van de N33 en 85 miljoen voor de Wunderline. Het Rijk betaalt aan deze drie projecten mee: 5 miljoen voor Stadskanaal, 11 miljoen voor de N33 en 17 miljoen voor de Wunderline. Het is onduidelijk of ook de Rijksbijdrage wordt doorgeschoven naar het financiële gat van de zuidelijke ringweg.

Lees ook:
- Statenoppositie: 'Ontbind contract aannemer Ring Zuid'

Meer over dit onderwerp:
zuidelijke_ringweg
Deel dit artikel:

Recent nieuws