Groningse raad kiest waarschijnlijk voor diftar, alleen VVD twijfelt nog

Hoe de afvalinzameling eruit gaat zien in Stad is nog niet in kannen en kruiken
Hoe de afvalinzameling eruit gaat zien in Stad is nog niet in kannen en kruiken © Marten Nauta/RTV Noord
Een nipte meerderheid in de gemeenteraad van Groningen is voor invoering van afvalsysteem diftar. GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en VVD lijken voor te stemmen, en hebben samen een meerderheid van één zetel.
Het betekent dat inwoners van de gemeente Groningen vanaf 2022 waarschijnlijk moeten betalen per keer dat ze een afvalzak of afvalbak aanbieden. De jaarlijkse afvalbelasting wordt lager dan wanneer diftar niet zou zijn ingevoerd.

Stem VVD blijft vraagteken

Hoewel de VVD voor lijkt te gaan stemmen, stelt de partij wel een voorwaarde. De partij wil namelijk een uitzondering voor de voormalige gemeente Haren. Daar betalen mensen nu per kilo afval die ze inleveren: de VVD wil net als veel Harenaren dat dat zo blijft.
Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) geeft aan dat de uitzonderingspositie voor Haren niet mogelijk is. Wel gaat ze onderzoeken of ze op termijn twee aparte systemen in de hele gemeente Groningen kan invoeren. Op die manier wil ze aan de wensen uit Haren tegemoetkomen.

Laagbouw en hoogbouw

'In dat geval zouden bewoners van laagbouw, zoals twee-onder-een-kapwoningen, per kilo afval gaan betalen', legt Chakor uit. 'Bewoners van flats (hoogbouw) betalen dan wel nog steeds per keer dat ze een vuilniszak inleveren.'
Of de toezegging dat dat onderzoek er komt de VVD overhaalt, is nog niet duidelijk. De partij zegt zich komende week op de kwestie te beraden.

Coalitie blijft verdeeld

De coalitiepartijen in de gemeenteraad blijven intussen verdeeld over het diftar-systeem. GroenLinks en D66 zijn voor, PvdA en ChristenUnie tegen.
Tijdens het debat van woensdagavond zorgde het verschil van mening voor een fel debat tussen PvdA'er Jan Pieter Loopstra en GroenLinks-raadslid Martijn van der Glas. Loopstra wees daarbij op ervaringen in Enschede, waar ook een diftar-systeem geldt. In die stad leidde diftar tot veel afvaldumpingen.

Christelijke partijen tegen

Lang was het de vraag wat de twee christelijke partijen in de gemeenteraad zouden stemmen. ChristenUnie en CDA stemmen, zo blijkt woensdagavond, beide tegen.
De ChristenUnie doet dat wegens de solidariteit met mensen die het minder hebben: 'We kiezen voor een evenredige verdeling tussen huishoudens', zegt raadslid Peter Rebergen.
Het CDA ziet veel voordelen, maar stemt uiteindelijk tegen diftar omdat de partij extra afvaldumpingen vreest. 'En het groenonderhoud in de gemeente is al beneden peil', zegt raadslid Herman Pieter Ubbens.
Van andere oppositiepartijen was al langer duidelijk dat ze tegen diftar zijn. In de oppositie stemt vooralsnog alleen de Partij voor de Dieren voor diftar.

Hoe stemt de gemeenteraad?

Afgaande op het debat van woensdagavond, zijn 19 van de 45 raadsleden in de gemeenteraad voor diftar. De VVD, die 4 zetels heeft, twijfelt nog. 22 raasleden zijn tegen.

Voor (19)

GroenLinks (11 zetels), D66 (5), PvdD (3)

Waarschijnlijk voor (4)

VVD (4)

Tegen (22)

PvdA (6 zetels), SP (5), ChristenUnie (3), CDA (2), Stadspartij (2), 100% Groningen (2), Student & Stad (1), PVV (1)

De partijen stemmen op 9 september officieel over de plannen.

Lees ook: