‘NAM is helemaal niet klaar met de schadeafhandeling’

Een scheur in een muur
Een scheur in een muur © Ilona de Groot\RTV Noord
Vijftien jaar geleden liet Henk Bisschop een huis bouwen in Appingedam. Maar door de vele schades door de gaswinning heeft hij daar veel minder van kunnen genieten dat hij had gehoopt. Nog altijd moet Bisschop vijf jaar oude schades vergoed krijgen.
Zijn huis heeft de nodige klappen te verwerken gehad. ‘In dit huis zijn al 149 scheuren hersteld’, vertelt hij. ‘Sommigen komen nu terug.’ Een deel is nog helemaal niet afgehandeld en intussen lopen er ook recente schademeldingen via het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Ik werd kwaad

Eind vorige week las de 49-jarige Damster het bericht dat de NAM naar eigen zeggen geen bemoeienis meer heeft met de reguliere schadeafhandeling, omdat die is afgerond voor de oude gevallen. En toen brak zijn klomp.
‘Ik werd kwaad’, beschrijft Bisschop zijn eerste emotie bij het lezen van dat bericht. ‘De NAM is helemaal nog niet klaar met de schadeafhandeling. En wat is dan een reguliere schadeafhandeling? Het is pas afgehandeld als je het daar met elkaar over eens bent. Dat is schadeafhandeling en dan maakt het me niet uit welk bijvoeglijk naamwoord je daarvoor zet.’

De zoveelste keer

Het is volgens Bisschop de zoveelste keer dat de NAM verkeerde informatie naar buiten brengt. Hij is niet de enige die boos reageert. Via sociale media en e-mail laten meerdere mensen aan RTV Noord weten dat hun zaak nog altijd niet is opgelost.
Het is schrijnend dat de NAM ouderen zo laat zitten met sores, terwijl ze alleen maar onbezorgd van hun oude dag willen genieten
Henk Bisschop - Aardbevingsgedupeerde
Zelf heeft Henk Bisschop vier oude schade-casussen lopen bij de NAM. Het zijn schades uit 2015 die nog altijd niet zijn vergoed. Maar bij zijn ouders is hetzelfde het geval, vertelt hij.
‘Ik ben met mijn 49 jaar nog redelijk jong, maar mijn ouders zijn allebei ouder dan 75. Het is schrijnend dat ze oudere mensen zo laten zitten met sores, terwijl ze alleen maar onbezorgd van hun oude dag willen genieten.’
Om hen toch zo veel mogelijk te ontlasten, heeft Bisschop ook hun schadeafhandeling op zich genomen. ‘Zelf denk ik dat er nog veel meer mensen zijn waarbij de casus nog niet goed is afgehandeld.’

Aanbod

Bisschop heeft voor zijn schade twee keer een aanbod gekregen van de NAM. Een keer 46.000 euro en daarna 61.000 euro. ‘Maar de werkelijke schade ligt ruim boven de ton’, verzucht hij. ‘Ik begrijp niet dat de NAM dan aangeeft dat deze casus is afgesloten.’
Een van zijn zaken liep via de Arbiter Bodembeweging. Het stoppen van de Arbiter is een van de redenen dat de NAM stelt dat er een einde is gekomen aan haar bemoeienis met de reguliere schadeafhandeling.

Slecht gevoel bij

Bisschop: ‘Mijn zaak bij de Arbiter is stopgezet. Dat was teveel een spel tussen de NAM en de Arbiter. Ze waren hier en stonden steeds met elkaar te smoezen. Ik had daar een heel slecht gevoel bij.’
Met als huidige tussenstand dat de zaak nog altijd niet is opgelost. ‘Het feit dat ze vertellen dat de NAM uit het proces is, is gewoon niet waar. Ze zitten er nog in. En ik denk ook dat dit nog bij veel meer mensen speelt.’
Ze jatten mijn centen en doen doodleuk in de media of ze alle casussen hebben opgelost
Henk Bisschop - Aardbevingsgedupeerde
‘Als ik een auto ongeluk krijg en mijn tegenpartij is schuldig, dan krijg ik uiteindelijk een week later of een nieuwe auto of een gerepareerde auto. Dat is zo geregeld, maar dit duurt voor beide casussen nu al vijf tot zes jaar. Dat geloof je toch niet? Ze jatten mijn centen en doen doodleuk in de media of ze alle casussen hebben opgelost. Wat klopt daarvan?’

'Ik wil het vergoed krijgen'

Na ruim vijf jaar onderhandelen wil Bisschop maar één ding voor zijn ouders en zichzelf: de schade vergoed krijgen. En de kans is groot dat het in dit geval in de rechtszaal gaat eindigen. ‘We weten dat vele zaken bij de rechter in hun nadeel zijn beslecht, omdat hun waarheid niet de waarheid was.’
Reactie NAM

De NAM geeft aan dat met de afhandeling van de laatste oude schadezaken een einde is gekomen aan hun rol in de reguliere schadeafhandeling. Maar dat er na dat proces nog wel een paar andere situaties zijn.

‘In enkele gevallen lopen er nog gesprekken m.b.t. complexe situaties waar de reguliere procedures door schademelder zijn beëindigd of niet van toepassing zijn en NAM medewerking verleent om toch tot een (totale) oplossing te komen.’

‘Daarnaast is er in enkele gevallen waar het geschil al is beslecht nog sprake van uitvoering van herstelwerkzaamheden, kan er (bijvoorbeeld conform arbiteruitspraak) aan de hand van facturen na herstel nog iets aan bijkomende kosten gedeclareerd worden et cetera. Dit wordt gewoon opgevolgd.’

‘Rechtszaken (zo’n 25 zaken waarin schade een component is, vaak in samenhang met ander claims) maken geen onderdeel uit van het ‘reguliere traject’. NAM bepaalt hierin ook niet de doorlooptijd en vervolgstappen. De rechtszaken lopen vanzelfsprekend gewoon door.’

‘In een aantal gevallen heeft de schademelder aangegeven het niet eens te zijn met de uitspraak van de Arbiter Bodembeweging. NAM geeft opvolging aan de uitspraken van de Arbiter Bodembeweging, maar kan het (eventueel) toegewezen schadebedrag alleen uitkeren met medewerking van de schademelder.’

‘Ook zijn er schademelders die vroegtijdig uit het de reguliere schadeafhandeling zijn gestapt. Voor schademelders die het niet eens zijn met de uitspraak van de Arbiter of die uit de schadeafhandeling zijn gestapt bestaat dan nog de mogelijkheid de schades ter beoordeling voor te leggen aan de civiele rechter.’

Kamervragen

SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft intussen Kamervragen gesteld over het bericht van de NAM. Zij wil van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken onder meer weten of inderdaad alle oude schades intussen zijn afgehandeld en waar mensen terecht kunnen die hun geld nog altijd niet of onvoldoende hebben gekregen.