Provincie Drenthe: afschieten dieren nodig voor veilige vluchten Eelde

Groningen Airport Eelde
Groningen Airport Eelde © Arjan Kamphuys/RTV Noord
'Het afschieten van vogels en dieren nodig is voor de vliegveiligheid.' Dat is het voornaamste argument dat de provincie Drenthe donderdag opvoerde voor de kantonrechter.
Dierenrechtenorganisaties AnimalRights en Fauna4Life betogen voor de kantonrechter dat de provincie Drenthe geen onderbouwing heeft voor de mogelijkheid tot afschieten van 41 vogelsoorten en 6 andere diersoorten.
De provincie Drenthe noteerde eerder 26 diersoorten, maar na bezwaar van de dierenrechtenorganisaties zijn daar 20 vanaf gehaald. Jagers mogen op Groningen Airport Eelde niet meer schieten op de muskusrat, woelrat, mol, huismuis, dwergmuis, bosmuis, grote bosmuis, brandmuis, aardmuis, veldmuis, Noordse woelmuis, rosse woelmuis, eikelmuis, hazelmuis en de relmuis.

Zes vogels

Drenthe heeft de ontheffing op onjuiste gronden verleend, zo betoogt advocaat Marco van Duijn van de dierenrechtenorganisaties. Ook heeft Groningen Airport Eelde geen volledige ‘escalatieladder’.
Die ladder schrijft voor dat dieren eerst moet worden verjaagd. Een vogelwacht moet eerst op de dieren afrijden. ‘Alleen ‘scare crow’ wordt langdurig ingezet’, betoogt Van Duijn. Van Duijn doelt op het laten klinken van geluiden om vogels te verjagen. Volgens hem worden er op Groningen Airport Eelde verschillende stappen overgeslagen en worden er te snel dieren afgeschoten.
Het verweer van airportmanager Andries Poelstra: ‘In 2020 hebben we maar zes vogels hoeven af te schieten, om het even in perspectief te plaatsen.’
De provincie Drenthe gaat niet in op de verwijten van de dierenrechtenorganisaties, maar legt vooral de nadruk op het belang van Groningen Airport Eelde en de veiligheid die daarbij hoort.

Faunabeheerplan

‘De ontheffing is nodig’, betoogt Marieke Koers namens de provincie Drenthe. ‘Het gaat om grote belangen, er is sprake van vrij recht op luchtverkeer. Het vliegveld is een van de vijf luchthavens met nationaal belang. Grote vogels kunnen tot gevaarlijke situaties leiden wanneer ze in straalmotoren komen. De impact van de schade hangt af van het type vliegtuig.’
Voor de voorzieningenrechter is dat niet genoeg. Die wil meer weten over de ontheffingsvergunning en de argumenten die de provincie Drenthe daarbij opvoert. ‘U spreekt over een faunabeheerplan dat u wilt aanvullen en niet compleet is. Wanneer kunnen we dat verwachten?’
De provincie Drenthe geeft aan daar verder aan te werken.

'Niet geloofwaardig'

Van Duijn heeft na afloop goede hoop op een positieve uitspraak voor zijn cliënten. ‘Ik zeg dit niet snel, maar ben ervan overtuigd dat uiteindelijk dit besluit van tafel moet. Beide partijen gaven toe dat het eigenlijk in strijd is met de wet hoe dit is geregeld. Als je zelf regels maakt als provincie, en je faunabeheerplan moet aan allerlei voorwaarden voldoen, en je houdt je daar zelf niet aan, ben je ten eerste niet geloofwaardig en loop je ook een blauwtje voor de rechter.’
De rechter doet over twee weken uitspraak.