Baanverlenging Eelde weer op de lange baan

DEN HAAG - De baanverlenging van Groningen Airport Eelde loopt opnieuw vertraging op. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State.
De Raad van State oordeelt dat de subsidie van ruim achttien miljoen euro van de overheid een vorm van staatssteun is. De ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM hadden daarom bij de Europese Commissie in Brussel moeten vragen of de subsidie aangemeld had moeten worden. Door dit niet te doen en er zonder meer vanuit te gaan dat de Europese Commissie de bijdrage niet beschouwt als staatssteun, hebben de ministeries gehandeld in strijd met het EG-verdrag. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.
De discussie over de baanverlenging loopt al bijna veertig jaar. Groningen Airport Eelde wil de baan verlengen van 1800 naar 2500 meter, maar de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) verzet zich hier al decennia succesvol tegen.