Alleen instemming bewoners ontbreekt nog om Hoogezandster wijk aardgasvrij te maken

Een monteur sleutelt aan een warmtepomp
Een monteur sleutelt aan een warmtepomp © ANP
Het aardgasvrij maken van de buurt Gorecht-Noord in Hoogezand is een stap dichterbij. De gemeente Midden-Groningen heeft met diverse betrokken partijen afspraken gemaakt voor de aanleg van een warmtenet in de wijk.
Deze afspraken zijn vastgelegd in intentieverklaring, die door alle partijen is ondertekend. Afgevaardigden van het Waterbedrijf Groningen Duurzaam, kartonfabriek ESKA en woningcorporaties Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Lefier en De Reensche Compagnie gaven hun akkoord voor de plannen.
De afgelopen tijd werd onderzocht of restwarmte van kartonfabriek ESKA opgeslagen en gebruikt kan worden voor een warmtenet. De plannen liepen eerder vast op hoge kosten, maar blijken nu toch financieel haalbaar. Een subsidie van zes miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) moet de aanleg mogelijk maken.

Meningen van bewoners

Omdat een groot deel van de wijk uit huurwoningen bestaat, moeten bewoners instemmen met de plannen. Door middel van een enquête kunnen bewoners hun mening geven.
'Belangrijk is nu dat we de huurders en huiseigenaren heel goed bij de plannen betrekken. Hun mening is doorslaggevend voor het welslagen ervan. Daarom roep ik ze op actief mee te denken', zegt SP-wethouder Peter Verschuren.
Het streven is dat Gorecht-Noord in 2024 aardgasvrij is.