Stichting WAG overspoeld met vragen over waardedalingsregeling

Een aardbevingsvlag hangt uit in Ten Post
Een aardbevingsvlag hangt uit in Ten Post © Mario Miskovic / RTV Noord
De Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) wordt overspoeld met vragen over de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).
De bijna vijfduizend deelnemers van de WAG staan namelijk voor een keuze: doorgaan met de gerechtelijke procedure tegen de NAM of kiezen voor de regeling van het IMG.
‘Een luxepositie’, zo beschrijft voorzitter Lolke Weegenaar van de Stichting WAG de situatie van de deelnemers aan de stichting.

Rechter gaf WAG gelijk

Ruim zeven jaar geleden zag de Stichting WAG het levenslicht. Het doel was helder: waardedaling moet ook vergoed worden als het huis nog niet is verkocht of als er geen fysieke schade is. En met succes, want de rechter gaf de WAG meermaals gelijk.
Al die jaren later is er voor 120 duizend mensen in het aardbevingsgebied nu een waardedalingsregeling. Die wordt uitgevoerd door het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Weegenaar spreekt zijn waardering uit voor het tempo waarmee die regeling tot stand is gekomen, maar het is wel een andere regeling dan waar de Stichting WAG voor strijdt: die verwacht meer uit het vuur te kunnen slepen via de rechter. Een procedure die nog altijd niet is afgerond.
‘We krijgen nu vreselijk veel vragen over de regeling van het IMG’, vertelt Weegenaar. ‘Het zijn honderden vragen. Mensen willen weten wat ze in hun persoonlijke situatie het beste kunnen doen.’

Doorgaan of stoppen

De keuze waar deelnemers van de WAG voor staan is: doorgaan of stoppen. Zo’n honderd mensen hebben al voor die laatste optie gekozen.
‘Ik vind dat eigenlijk nog wel meevallen’, zegt Weegenaar over het aantal opzeggingen. ‘Neem nu mensen die boven de zeventig zijn en die het wel genoeg vinden. Of mensen wiens huis wordt versterkt of afgebroken. Moet de NAM daar later over oordelen? Dan krijg je discussie en met de regeling van het IMG niet.’
‘Sommige mensen zijn gewoon beter uit om snel te handelen’, erkent Weegenaar. ‘Misschien heeft iemand nu geld nodig. Of iemand is net gescheiden. Zo zijn er tal van goede redenen en daar werken we aan mee.’
Eerder zijn er al iets meer dan honderd mensen uit WAG gestapt, omdat ze gebruik hebben gemaakt van de regeling van de NAM bij de verkoop van hun huis. De regeling voor waardedaling bestond al, maar was alleen toepasbaar bij verkoop van een woning. Weegenaar verwacht dat deze mensen zich nog wel eens achter de oren zullen krabben. ‘Zij hebben voor finale kwijting getekend met die regeling van de NAM’, zegt hij. ‘Maar ze hadden met de regeling van het IMG veel meer kunnen krijgen. En ze hadden ook hun vordering bij ons kunnen laten staan. Nu hebben ze minder geld gekregen.

Geen andere claim

Iemand die een vergoeding wil voor de waardedaling van zijn huis via het Instituut Mijnbouwschade, is verplicht om te stoppen met de collectieve claim via WAG. ‘Het IMG verlangt dat er geen andere claim loopt’, legt Weegenaar uit. Maar stoppen met de WAG betekent niet dat de voorwaarden van deelname aan de stichting veranderen.
Zo hebben alle deelnemers eenmalig honderd euro betaald om mee te doen met de collectieve claim. Daar komt bij dat de bijna vijfduizend eigenaren die zijn aangesloten bij WAG een overeenkomst hebben afgesloten waarin zij akkoord gaan met een zogenoemde ‘succesfee’. Dat is een vergoeding die aan Stichting WAG betaald moet worden bij het succesvol toekennen van een vergoeding voor de waardedaling.

Tussen de 5 en 10 procent aan de stichting

De percentages die een lid moet afstaan aan WAG variëren van vijf tot tien procent, afhankelijk van wanneer iemand in de collectieve claim is gestapt. Ook als de huiseigenaar besluit te stoppen met de zaak van de WAG en een vergoeding wil via de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, moet aan de WAG het percentage van de vergoeding worden betaald. Alleen mensen met een dekkende rechtsbijstandverzekering hoeven dat bedrag niet te betalen.
Het is wrang dat deelnemers van de WAG meer moeten betalen dan een buurman, maar de regeling is er niet voor niks
Lolke Weegenaar, WAG

Te danken aan WAG

Zo komt het er in de praktijk dus op neer dat huiseigenaren die zich de afgelopen jaren verenigden, voorop in de strijd gingen en naar de rechter stapten, een percentage van hun vergoeding moeten afstaan. De mensen die niet deelnemen aan de procedure van WAG hoeven dat niet. Maar zij hebben het wel aan WAG en de gang naar de rechter de danken dat er überhaupt een waardedalingsregeling is voor het bevingsgebied.
‘Ik erken dat het wrang is dat deelnemers van de WAG meer moeten betalen dan een buurman die zonder het betalen van de succesfee geld krijgt van het IMG’, aldus WAG-voorzitter Weegenaar. Maar hij geeft ook aan dat die vergoeding aan WAG niet zonder reden is.

Meer dan een miljoen euro

Bij de WAG zijn de rekeningen de afgelopen zeven jaar volgens de voorzitter hoog opgelopen. 'De kosten zijn al opgelopen tot ver boven een miljoen euro. Dat zit hem in dure deskundigen en rapporten, het advocatenkantoor, maar ook reclamecampagnes en bijeenkomsten met deelnemers. Dat geld hebben we gewoon nodig om te kosten te kunnen betalen.’
Onderaan de streep moet elke (oud-)deelnemer bij het toekennen van een vergoeding de succesfee betalen. Het bedrag dat overblijft na het betalen van alle rekeningen, wordt volgens Weegenaar weer verdeeld onder de actieve deelnemers van Stichting WAG.

Samen uit, samen thuis

‘Onze deelnemers hebben nu een keuze en dat is een luxepositie. Ze kunnen rustig afwachten wat de rechter zegt en wij verwachten dat ze dan een hogere vergoeding en rente krijgen. De succesfee wordt afgetrokken van de rente en we verwachten ook een vergoeding van de proceskosten. Dus de succesfee zal minder pijn doen.’
Weegenaar roept de deelnemers van WAG dan ook op om kalm te blijven en de rit met de Stichting WAG uit te zitten. ‘Samen uit, samen thuis.’