ProRail: 'We nemen klachten over lichtvervuiling serieus'

Het nieuwe rangeerterrein 'De Vork' bij Haren in het donker
Het nieuwe rangeerterrein 'De Vork' bij Haren in het donker © Marco Glastra
Spoorbeheerder ProRail onderzoekt of het mogelijk is de verlichting van het nieuwe rangeerterrein anders af te stellen, zodat er minder hinder is door lichtvervuiling.
ProRail reageert daarmee op klachten van onder andere Het Groninger Landschap.

'Te veel licht is slecht voor dieren'

Directeur Marco Glastra meldde maandag dat hij vindt dat er te veel licht afstraalt van het rangeerterrein. Volgens hem past dat niet in een gebied dat 's avonds en 's nachts donker hoort te zijn. Het zou slecht zijn voor het dag- en nachtritme van dieren, en insecten zouden zich in grote getale te pletter vliegen tegen de lampen.
Glastra deed de suggestie om de verlichting te voorzien van kappen, waardoor het licht alleen naar beneden schijnt.

ProRail nam al maatregelen

ProRail meldt dat het een aantal klachten over lichthinder heeft ontvangen. De spoorbeheerder had de klachten verwacht, omdat er een rangeerterrein met verlichting is aangelegd op een locatie waar daarvoor niets was. Volgens woordvoerder Aldert Baas zijn er door de provincie voorgeschreven maatregelen genomen om lichthinder zoveel mogelijk te voorkomen, zoals het installeren van schemerschakelaars en sensoren.

Wal van aarde werkt nog niet

Ook is er een aarden wal gemaakt, waarop beplanting is geplaatst, eveneens met de bedoeling lichtuitstraling (en geluidhinder tegen te gaan. Maar volgens ProRail is de beplanting niet aangeslagen en wordt er begin volgend jaar een nieuwe poging gedaan.
Bovendien wordt er dit najaar gemeten hoeveel lichtuitstoot er is. Die resultaten vergelijkt ProRail met een nul-meting voordat het rangeerterrein werd aangelegd.

Onderzoek

Met alle verzamelde gegevens onderzoekt ProRail of de verlichting anders afgesteld moet worden en of er wellicht andere maatregelen nodig zijn. Mogelijk wordt dat nog dit najaar duidelijk.
Overigens wijst de spoorbeheerder er op dat er verlichting noodzakelijk is in verband met de veiligheid van het personeel dat op het rangeerterrein aan het werk is.