'Gemeenten en provincie worden op afstand gezet bij crisisaanpak versterking'

Versterking draait volgens de provincie niet alleen om veiligheid
Versterking draait volgens de provincie niet alleen om veiligheid © Jos Schuurman/FPS
De provincie en gemeenten worden op afstand gezet wanneer de crisisaanpak die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voorziet, werkelijkheid wordt.
Dat scenario schetst directeur Johan Koopmans van de provincie tegenover een delegatie van Provinciale Staten. Volgens Koopmans voorziet het SodM een crisisaanpak bij de versterkingsoperatie in het bevingsgebied, waarbij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een zelfstandig bestuursorgaan wordt.
‘En dan worden de gemeenten en provincie op afstand gezet’, zegt Koopmans. ‘Dat is nu juist iets wat we proberen te voorkomen. Ik begrijp de redenatie vanuit het SodM: voor hen staat de veiligheid voorop.’
De impact op het dorp, de sociale component, is belangrijk en verdient vertegenwoordiging in het versterkingsdossier
Directeur Johan Koopmans van de provincie Groningen

'Versterking draait niet alleen om veiligheid'

De provincie vindt de versterkingsoperatie meer dan een veiligheidsvraagstuk alleen: ook de impact op het dorp, de sociale component, is volgens de provincie belangrijk en verdient vertegenwoordiging in het versterkingsdossier. Wanneer de NCG een zelfstandig bestuursorgaan wordt, volgens de lijn van het SodM, is de sociale component niet langer prioriteit, zegt de provincie.

'Geef lokale stuurgroepen de regie'

Volgens de provincie is er een betere aanpak dan de NCG ‘in the lead’ zetten bij de versterkingsoperatie. ‘Alle versterkingsplannen hebben een lokale stuurgroep. Die groepen zouden ‘in the lead’ moeten zijn.’
Volgens Koopmans zouden lokale stuurgroepen in het bevingsgebied zelf de regie moeten hebben, inclusief een budget. ‘Dan kun je echt stappen maken.’

Gaat versterken altijd voor sloop en nieuwbouw?

Ook zorgt de veranderende normering voor situaties waarop ingespeeld zou moeten worden, legt Koopmans uit. De normering uit 2015 gaf destijds aan: eerst slopen, dan nieuwbouw. De normering van 2018 zegt dat versterken van de huidige woning prioriteit heeft.
‘Als mensen zelf kiezen en zeggen: voor mij hoeft die zware normering niet zo, dan zouden we iets moeten verzinnen wat tot genoegdoening leidt’, zegt Koopmans.

Extra geld om onderhoud aan woningen te plegen

Koopmans legt uit dat mensen die wachten op de versterkingsoperatie, de laatste jaren weinig onderhoud aan hun woning hebben gepleegd. ‘Dat kan veel gevolgen hebben voor de kwaliteit van het huis, het aanzicht van de straat en het dorp.’ Volgens de provincie kan een extra financiële genoegdoening, naast de versterkingsoperatie, er voor zorgen dat er weer onderhoud aan woningen wordt gepleegd.