NAM krijgt boete van 100.000 euro voor lekkage Farmsum

De lekkage van aardgascondensaat in afwateringskanaal Duurswold in Farmsum
De lekkage van aardgascondensaat in afwateringskanaal Duurswold in Farmsum © De Vries Media
Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 100.000 euro opgelegd aan de NAM voor de lekkage van aardgascondensaat in Farmsum.
Twee jaar geleden lekte 30.000 liter giftig aardgascondensaat van het NAM-tankenpark in Farmsum. Dat belandde via het riool in het afwateringskanaal, waardoor omwonenden last kregen van hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.
Aardgascondensaat is een gevaarlijke vloeistof die vrijkomt bij gaswinning. De lekkage werd veroorzaakt door een afsluitklep die niet meer werkte. Daardoor stroomde een calamiteitenbassin over en kwam het condensaat in het regenwaterriool.

Opeenstapeling van fouten

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaf de NAM eerder al een tik op de vingers voor de lekkage. Volgens de toezichthouder was het bedrijf niet alert op risico's op het eigen tankenpark. De lekkage was een aaneenschakeling van technische en menselijke fouten.
De NAM heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zo is er geen aansluiting meer op het riool en belooft de NAM scherper te letten op alarmsignalen.

Dorpshuis krijgt geld

Omdat inwoners last hadden van de lekkage, draagt de NAM 75.000 euro bij aan de geplande verbouwing van het dorpshuis in Farmsum.
NAM-directeur Johan Atema: 'Hiermee willen wij aangeven dat we ons bewust zijn van de impact die dit incident heeft gehad voor de bewoners van dit dorp. We zijn tevreden dat de zaak hiermee voor het OM is afgedaan.'
Uit het onderzoek van de toezichthouder bleek dat de lekkage op lange termijn geen gezondheidsrisico's oplevert voor de omwonenden.
Naast de boetes was de NAM in totaal 1,3 miljoen euro kwijt aan het herstel van schade, onder meer aan het riool. Uit onderzoek

NAM krijgt nóg een boete

Het is niet de enige boete die het gasbedrijf krijgt opgelegd. De NAM moet ook 25.000 euro boete betalen vanwege de lekkage van ontzwavelingsvloeistof op de NAM-locatie in Collendoornerveen (Overijssel). Beide boetes zijn inmiddels betaald, laat een woordvoerder van het OM weten.
Wat is aardgascondensaat?

Aardgascondensaat is een vloeistof die vrijkomt bij de winning van aardgas. Het is vergelijkbaar met benzine en bevat onder meer benzeen. Aardgascondensaat is zeer licht ontvlambaar, vergiftigend, gevaarlijk voor het milieu en de dampen kunnen kankerverwekkend zijn, blijkt uit informatie van de Gasunie.

Wat zijn de gevaren?

Het inademen van deze dampen kan zorgen voor irritatie van de luchtwegen, keelpijn, hoesten, duizeligheid en hoofdpijn. Als het in contact komt met de huid of ogen kan het een bijtend of branderig gevoel geven. Ook kan het zorgen voor buikkrampen en diarree.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van NAM-directeur Johan Atema.