Bedrijfsleven EemsDelta: ‘Meer regie nodig van provincie in energiedossier’

Windturbine van Windpark N33
Windturbine van Windpark N33 © Jeroen Willems/RTV Noord
Het bedrijfsleven in de regio EemsDelta, LTO Noord en Groninger Landschap vinden dat de provincie het stuur steviger in handen moet nemen als het gaat om de energietransitie.
Energieproducent RWE, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en de Gasunie zien de klimaatambities van de provincie - ruim 49 procent CO2-reductie in 2030 - maar vinden de houding van het provinciebestuur nu te vrijblijvend. Ook stichting Het Groninger Landschap is die mening toegedaan. Dat beeld komt naar voren tijdens de Hoorzitting Klimaatagenda, die de provincie woensdag organiseerde.

Excellente ruimtelijke ordening nodig

‘Er moet sprake zijn van excellente ruimtelijke ordening’, zegt directeur Frans Alting (Stichting Bedrijven Eemsdelta). ‘Alle oplossingen, zowel windparken als zonneparken, zullen tot discussie leiden.’
Kleinschalige windparken zijn volgens Alting niet de oplossing. ‘Het zorgt voor meer discussie en verrommeling van de provincie.’ De provincie moet stevig de regie nemen: waar komen zonneparken en waar komen windparken?
‘Met name op het gebied van zonneparken is er nu sprake van wildwestsituaties’, stelt directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap. Volgens Glastra moet de provincie daarop sturen. ‘Als je dat aan de markt overlaat, gaat dat niet gebeuren.’

Gemeenten moeten plannen maken

De provincie Groningen wil nu uiterlijk in 2030 ruim 49 procent van de CO2-uitstoot reduceren. Dat gebeurt onder meer via de Regionale Energiestrategie, waar de provincie en gemeenten in zitten. De provincie wil de gemeenten zelf plannen laten maken. De bedrijven, LTO Noord en Groninger Landschap zeggen: bepaal als provincie waar je wat toestaat. LTO Noord vreest voor het opofferen van landbouwgrond ten koste van zonneparken. Zij zegt: leg eerst daken en ongebruikte hoekjes vol.
Volgens energiereus RWE moet de provincie duidelijk zijn in haar visie. ‘De vraag is als doelen onhaalbaar worden’, zegt plant manager Marinus Tabak. ‘De provincie zal dan eerlijk moeten zijn: keuzes hebben voor- en nadelen.’

Provinciale Staten aan zet

De leden van Provinciale Staten hebben input om de Regionale Energiestrategie (RES) op provinciaal niveau vast te stellen. Volgende week gaat de discussie in de Staten verder in de eerstvolgende commissievergadering.