Uitbreiding koeienstal Blijham op losse schroeven

Koeien in een stal (ter illustratie)
Koeien in een stal (ter illustratie) © ANP
Elf jaar geleden kwam veehouder Wim Verweij uit Blijham met plannen om zijn stal uit te breiden. In 2018 ging de gemeenteraad akkoord met die plannen, maar de toestemming is onzeker geworden.
Volgens de Raad van State had de gemeente geen akkoord mogen geven voor de uitbreidingsplannen, omdat een berekening mist. De hoogste bestuursrechter gaf extra tijd om die berekening alsnog aan te leveren. De gemeente heeft initiatiefnemer Wim Verweij gevraagd om dat te doen, maar volgens wethouder Bart Huizing heeft de veehouder de juiste berekening nooit ingediend.
De wethouder zegt dat de gemeente een zogenaamde AERIUS-berekening heeft ontvangen. Die laat zien wat het effect van een bedrijf op Natura 2000-gebieden is. De Raad van State eist echter een 'passende berekening', waaruit duidelijk wordt hoe je Natura 2000-gebied in stand kunt houden.

Meerdere brieven gestuurd

Huizing zegt meermaals brieven gestuurd te hebben aan de veehouder waarin staat dat de juiste berekening ontbreekt, maar Verweij heeft daar niet op gereageerd. 'Het enige wat wij nu nog kunnen doen, is de raad voorstellen om het bestemmingsplan in te trekken', zegt hij.
Partijen in de gemeenteraad vinden de situatie zorgelijk. Ze zijn bang dat de veehouder alsnog kan uitbreiden, maar dan op minder vierkante meters.

'Niet goed voor dieren'

'Willen wij deze meneer verplichten om zijn dieren op een kleiner oppervlak te houden dan eigenlijk goed is voor de dieren en de omgeving?', vraagt Ronald Koskamp van Gemeentebelangen zich af.
Ook het CDA zegt dat niemand iets heeft aan het intrekken van het bestemmingsplan: 'De uitbreiding zal plaatsvinden op hetzelfde perceel met minder ruimte. Daar hebben de dieren, boer en inwoners niks aan', zegt de partij.
Huizing bestrijdt dat overigens en zegt dat er bij uitbreiding van het aantal dieren ook een zogenaamde 'passende beoordeling' nodig is.

Volgende week besluit

Blijhamster Wim Verweij had woensdagavond geen behoefte om commentaar te geven op de gebeurtenissen in de gemeenteraad van Westerwolde.
Volgende week besluit de gemeenteraad of het bestemmingsplan definitief wordt ingetrokken.