Parlementaire enquête gaswinning krijgt vorm

Duizenden Groningers liepen in 2018 mee in een fakkeltocht tegen de gaswinning
Duizenden Groningers liepen in 2018 mee in een fakkeltocht tegen de gaswinning © De Vries Media
Jarenlang wordt er al om gevraagd, maar nu krijgt de parlementaire enquête over de gaswinning echt vorm. In de komende weken wordt duidelijk welke Kamerleden zich gaan buigen over het exacte onderzoeksvoorstel.
Die Kamerleden vormen een zogenoemde tijdelijke commissie. Het is het streven om zo veel mogelijk Kamerleden uit de tijdelijke commissie terug te laten komen in de uiteindelijke enquêtecommissie, maar omdat er in maart volgend jaar verkiezingen zijn is het niet zeker of dat ook lukt.

Veelomvattend onderzoek

De vaste Kamercommissie voor Economische Zaken heeft in een brief aan de in te richten tijdelijke commissie haar opdracht meegegeven. Het moet een veelomvattend onderzoek worden en daarbij wordt de grondigheid belangrijker gevonden dan een snelle afronding.
De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Een zogenoemde enquêtecommissie die bestaat uit Kamerleden voor het onderzoek uit. Iedereen die wordt opgeroepen, is volgens de wet verplicht om mee te werken aan een parlementaire enquête. De commissie kan getuigen oproepen en onder ede verhoren. Niet meewerken of meineed zijn strafbaar.

Huizinge en het Gasgebouw

‘De commissie EZK stelt voor om in een parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen, naast de gaswinning zelf, ook de daaruit voortgekomen schadeafhandeling en de versterkingsoperatie tot onderwerp van onderzoek te maken’, zo staat in de brief.
Een aantal onderwerpen moet volgens de vaste Kamercommissie sowieso voorbij komen in de enquête:
  • de oorspronkelijke afspraken in het Gasgebouw en de gevolgen daarvan;
  • het opschroeven van de gaswinning na de aardbeving bij Huizinge;
  • de versnelde afbouw van de gaswinning;
  • de schadeafhandeling en de versterking;
  • alle betrokken partijen, overheid, private bedrijven en adviesorganen.

Toekomst

De parlementaire enquête moet daarnaast ook aandacht besteden aan lessen voor de toekomst. ‘Enerzijds lessen die getrokken kunnen worden met betrekking tot toekomstige mijnbouwactiviteiten, bijvoorbeeld rond geothermie. Anderzijds over de wijze waarop de samenleving het beste kan reageren op een dergelijke langzaam ontwikkelende crisis.'

Voor de verkiezingen

De politieke partijen kiezen zelf hun afvaardiging voor de tijdelijke commissie en de uiteindelijke parlementaire enquêtecommissie. Maar er ligt wel een gezamenlijk verzoek om geen Kamerleden in de commissie op te nemen die op betrokken zijn of waren bij het onderwerp, omdat ook de rol van het parlement onderwerp van onderzoek zal zijn. Dat betekent echter wel dat alle commissieleden eerst ingewerkt moeten worden.
Het is de bedoeling dat nog deze maand een tijdelijke commissie wordt ingesteld. De verwachting is dat die club Kamerleden vier tot zes maanden nodig heeft om tot een onderzoeksopzet en onderzoeksvragen te komen. Dat zou betekenen dat het voorbereidende werk voor de verkiezingen in maart 2021 klaar kan zijn.