Uitspraak Europees Hof geeft windparktegenstanders nieuwe hoop

De eerste windmolen van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer
De eerste windmolen van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer © Arjan Kamphuys/RTV Noord
Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over een windpark in België geeft weer hoop aan de inwoners van de Drentse Veenkoloniën - die tegen het windmolenpark zijn - om zich aan vast te klampen.
Platform Storm, stichting Democratisch Energie Initiatief en andere tegenstanders van het windpark Drentse Monden Oostermoer willen een kort geding aanspannen tegen de bouwers van het park.
Hun argument: de verstrekte bouwvergunningen van het park zijn in strijd met Europese milieuregels. Volgens hen is er geen milieueffectrapportage (MER) verstrekt voordat er met de aanleg van het park is gestart.

Geluidseffecten in Vlaanderen

Het gaat om een arrest van het Europees Hof, dat oordeelde dat geluidseffecten bij een aantal windparken in Vlaanderen niet in kaart zijn gebracht. ‘En bij deze laatste zaak in Vlaanderen is gesteld: de bouw van zo’n windpark moet je onderwerpen aan een MER-toets’, zegt advocaat Peter de Lange namens Platform Storm en andere organisaties.
De Lange heeft de initiatiefnemers Raedthuys, Duurzame Energieproductie Exloërmond en Windpark Oostermoer Exploitatie opgedragen de bouw stil te leggen. Die hebben in een verweer aangegeven dat niet van plan te zijn.
De Lange is voornemens een kort geding aan te spannen om af te dwingen dat de bouw wordt stilgelegd. Daarna overweegt hij een civiele procedure te starten.

Twijfels aan de jurisprudentie

Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, ziet kansen voor het verweer van De Lange en Platform Storm.
‘De Raad van State heeft eerder gezegd dat het activiteitenbesluit van windparken niet onderworpen hoeft te worden aan een milieueffectrapportage’, geeft hij aan. Uit het arrest van het Europese Hof van Justitie kan worden geïnterpreteerd dat dit wel moet worden uitgevoerd.
‘De uitspraak van het Europees Hof staat haaks op de uitspraak van de Raad van State. Je kunt nu twijfels hebben bij de jurisprudentie van de Raad van State.’

Lange adem

Toch wil Bröring tegenstanders van windparken niet teveel hoop geven. ‘Het is zeker een interessante casus, maar om een scenario te schetsen moet je eerst weten wat het doel is. Wil men het windpark alsnog dwingen te stoppen? Dat is een weg van de lange adem. Is een rechter gevoelig voor de belangen van omwonenden? Ik denk niet dat een kort geding direct het juiste middel is, want dan moet een rechter binnen twee weken zo’n complex dossier bestuderen om een afgewogen oordeel te vellen. Het is geen achterhoedegevecht, dat is te kort door de bocht, de zaak heeft zeker kansen, maar dan heb je wel een lange adem nodig.’
Mochten Platform Storm en de andere tegenstanders voldoende lange adem hebben en een rechtszaak winnen, kan dat mogelijk verstrekkende gevolgen hebben. Wanneer een rechter concludeert dat de bouwvergunningen bij wind- en zonneparken inderdaad in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving, kan dit ook gevolgen hebben voor alle wind- en zonneparken. Ook projecten in Groningen zullen dan worden geraakt.