Instellingen

Kronkelende Ruiten Aa zorgt voor terugkeer paling in Westerwolde

Een gezenderde paling komt bij van een verdoving
Een gezenderde paling komt bij van een verdoving © Martijn Klungel/RTV Noord
De heringerichte Ruiten Aa lijkt ideaal leefgebied voor de paling. In de afgelopen periode heeft Waterschap Hunze en Aa's meerdere palingen gespot in de vernieuwde beek.
Ongeveer twintig jaar zijn verschillende partijen bezig om de Ruiten Aa en de omgeving aan te pakken. Het meest in het oog springend: het opnieuw laten kronkelen van het water.
'De kronkelende beekjes zorgen ervoor dat er heel veel verschillende leefgebieden zijn', vertelt aquatisch ecoloog Peter Paul Schollema. 'Op sommige plekken stroomt het wat sneller en op sommige plekken wat langzamer, maar je ziet dat er ook meer bomen aan de beek komen en meer voedsel. Dat is heel interessant voor de paling.'
Ecoloog Peter Paul Schollema
Ecoloog Peter Paul Schollema © Martijn Klungel/RTV Noord
Ook zijn stuwen vervangen door vistrappen, waardoor het glibberige beestje naar de Ruiten Aa kan zwemmen. Schollema ziet dat het aantal exemplaren toeneemt: 'We zien steeds meer kleine palinkjes in de Ruiten Aa. Ze zijn ongeveer één tot twee jaar op het binnenwater', zegt hij.
De ecoloog hoopt dat nog meer paling naar de Ruiten Aa komt. Het waterschap houdt de route van een aantal vissen bij door ze een zender te geven. 'Met het zenderen hopen we te kunnen zien of de palingen ook verder stroomopwaarts kunnen komen en of ze daarna ook weer succesvol teruggaan naar zee', zegt de ecoloog.
De paling is terug
Een paling leeft een aantal jaren in zoet water. Als-ie eenmaal groot genoeg is gaan ze terug naar de Sargassozee, een langwerpige regio in het noorden van de Atlantische Oceaan, om te paren.
De complete herinrichting is ongeveer volgend jaar klaar. Dit jaar wordt onder andere voor de laatste beplanting gezorgd.