Raad krijgt uitleg over miljoenentegenvaller De Tirrel: 'Er zijn alleen maar verliezers'

Het voorlopige ontwerp van De Tirrel in Winsum
Het voorlopige ontwerp van De Tirrel in Winsum © Team4 Architecten
De gemeenteraad van het Hogeland heeft zich woensdagavond laten bijpraten over de extra kosten voor de bouw van De Tirrel in Winsum.
In een besloten bijeenkomst is de raad geïnformeerd. Dat de avond niet openbaar was, komt vaker voor. Dan worden vaak technische en financiële details besproken om de raad informatie te geven voor het debat dat later gevoerd wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de fracties laten zien waar de tegenvaller van 9,3 miljoen euro vandaan komt. De totale kosten van het multifunctioneel gebouw zijn nu 34 miljoen euro.

Wat zijn de extra kosten?

In het gebouw komen scholen, een sporthal en een verzorgingstehuis. De miljoenentegenvaller komt mede doordat de bouwkosten zijn gestegen.
Zo is er 2,6 miljoen extra nodig voor de bouw van de maatschappelijke ruimten. Wel verwacht de gemeente hier huurinkomsten van terug te krijgen. Ook zijn er in de loop der jaren extra brandveiligheidseisen bij gekomen. Dat kost de gemeente 1,1 miljoen extra.
Ook de voorbereidingskosten vallen 1,8 miljoen euro hoger uit. Dit betreft kosten voor onder andere de inrichting van de openbare ruimte, sloopkosten en grondkosten.
Verder was er geen geld opzij gezet voor de inrichting van de sportzaal en maatschappelijke ruimtes. Hier is 2,5 ton voor nodig.

Alleen maar verliezers

'We zijn wat wijzer geworden. De informatie kan ons helpen om een verantwoord besluit te nemen’, laat fractievoorzitter Kor Berghuis weten namens coalitiepartij CDA.
‘Dit proces kent eigenlijk alleen maar verliezers. Of je nu voor of tegen bent. De hele gang van zaken en dat we hiermee geconfronteerd worden, is voor niemand prettig’, zegt Berghuis. Zijn fractie heeft nog geen besluit genomen. ‘Je moet het goed kunnen uitleggen als je het afblaast, maar ook als je het laat doorgaan.’

Grip op financiën

‘Dit debacle met miljoenen extra die nodig zijn, laat eens te meer zien dat het noodzakelijk is dat de raad grip krijgt op grote projecten. En dat het college de raad tijdig gaat informeren over tegenvallers, overschrijdingen en risico's’, vertelt Linda Visser van de eenmansfractie Lokaal Sociaal. De oppositiepartij vindt het vooral een kwalijke zaak dat het college dit niet goed voorzien heeft.
Ook de toon waarop het college de tegenvaller heeft gepresenteerd, zint haar niet. In een persbericht leek het er namelijk op dat het college het verlies voor lief nam. ‘Alleen de raad kan nog een boeman zijn’, zegt Visser. Ook werd de indruk gewekt dat de beslissing al in kannen en kruiken was.

Raad is aan zet

Het college heeft echter laten weten dat de raad mag beslissen of het extra geld beschikbaar komt of niet. In een brief naar de aannemer heeft het college laten weten dat de bouw 'onder voorbehoud van financiën' is.
‘Als het nou om een paar euro’s ging, dan was er geen probleem. Maar het gaat hier om miljoenen. Dus we willen alles duidelijk hebben’, zegt Berghuis. Daarom heeft zijn partij om nog meer aanvullende informatie gevraagd.

Moeilijk besluit

Het feit dat de raad van Winsum destijds de bouw heeft goedgekeurd, maakt het lastig volgens de CDA’er. ‘Driekwart van de raadsleden komt niet uit de voormalige raad van Winsum.’
Ook coalitiegenoot Gemeentebelangen is er nog niet uit, maar is blij met de opheldering dat de raad toch echt aan zet is. 'Het is wel aan de raad om te beslissen of dit project doorgaat. We hebben een toelichting gehad. Het ging vooral over de technische kant van het verhaal. Het bleef vrij globaal. Het college heeft laten zien hoe we tot dit punt zijn gekomen en waarom er extra geld nodig is’, vertelt fractievoorzitter Roel Torringa.
‘Geven we hier goedkeuring voor? Dat is nog steeds een lastige vraag. We moeten onze mening nog vormen.’

Voor 14 oktober beslissen

In de raadsvergadering van woensdag 23 september zal er gesproken worden over de bouw van De Tirrel. Het college wil graag dat er voor 14 oktober 2020 een beslissing is genomen. Omdat de gemaakte prijsafspraken met de huidige aannemer dan komen te vervallen als er geen besluit ligt.