Toekomstvisie gezondheidszorg Groningen: langere wachtlijsten en tekort aan personeel

De komende tien jaar nemen de problemen in de gezondheidszorg in Groningen en de kop van Drenthe toe. Dat blijkt uit het rapport Regiobeeld Noord.
Volgens het rapport zit de grootste knel in de afname van het aantal zorgverleners, voornamelijk in de Ommelanden. Het aantal verpleegkundigen neemt af, maar ook groeit het personeelstekort bij huisartspraktijken. Naast het inkrimpen van de professionele zorg neemt ook de informele zorg, door mantelzorgers of vrijwilligers, in de regio af.

Vergrijzing

Dat terwijl de vergrijzing toeneemt. Met die toenemende vergrijzing komen er ook meer mensen met een chronische ziekte bij. Vooral het aantal mensen met dementie en langdurige zorg neemt toe in de komende tien jaar.