Stationsgebied Groningen wordt proefproject

GRONINGEN - De ontwikkeling van het stationsgebied in Groningen is door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen als proefproject.
Dit betekent dat VROM samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Prorail en de NS er voor gaat zorgen dat er zo snel mogelijk conrcete plannen worden gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied. Het gaat in Groningen met name om de ontwikkeling van het gebied ten zuiden van het station, waar ruimte moet komen voor wonen, werken en recreëren.
De gemeente Groningen is blij met de aanwijzing tot proefproject, onder meer omdat het hierdoor makkelijker wordt om het benodigde geld bijeen te krijgen. Behalve Groningen zijn ook spoorgebieden in Nijmegen, Zwolle en Amersfoort aangewezen als proefproject.