Groningen krijgt meer bomen langs wegen en kilometers extra bos

Ergens in deze bomen heeft de buizerd een nest gebouwd
Ergens in deze bomen heeft de buizerd een nest gebouwd © Ronald Niemeijer/ RTV Noord
Het provinciebestuur wil de komende 10 jaar ruim 7,5 vierkante kilometer bos, bomen en houtsingels planten. Het past volgens het college van Gedeputeerde Staten in de ambitie om de provincie Groningen te vergroenen.
De provincie wil het landschap vergroenen om verschillende redenen, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie.

'Bos stoffeert het landschap'

'We willen meer bos, bomen en houtsingels omdat het goed is voor het klimaat en de inrichting van het Groninger landschap. Wel houden we respect voor de openheid van het landschap, maar een bos stoffeert het landschap.'

Waar dan?

Het bos wordt geplant in bestaande natuurgebieden, zoals Westerwolde, het Zuidelijk Westerkwartier en het gebied rondom Midlaren. Westerwolde kent volgens Staghouwer al ingericht natuurgebied en dat kan worden uitgebreid.
'In die gebieden past het heel mooi', vervolgt hij. 'We hebben zoals gezegd respect voor het landschap, dus we zijn niet voornemens in de Veenkoloniën, het Oldambt of het Hogeland nieuwe bossen bij te planten.'

Bomen langs wegen

Naast het planten van bossen is de verwachting dat ook bomen langs kale wegen worden geplant. Ook worden houtsingels toegevoegd tussen weilanden en akkers om het landschap zo te vergroenen. Verder wil de provincie bedrijventerreinen gaan vergroenen.
De uitbreiding van 7,5 vierkante kilometer groen wordt als volgt verdeeld: er komt 50 procent extra bos bij, 30 procent landschapselementen en de rest voor het vergroenen van bedrijventerreinen en erven.

Zo'n tien jaar tijd

Voor de komende vier jaar stelt de provincie 500.000 euro beschikbaar. De rest van het geld dat nodig is komt mogelijk van het Rijk. De provincie heeft namelijk het Rijksprogramma Actieplan Bos en Hout als basis genomen, om zo te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het programma gaat in totaal zo'n 10 jaar in beslag nemen. Staghouwer: 'Maar we gaan al op korte termijn beginnen.'