Wat is de juiste aanpak voor het coronakantoor?

Vergaderen via een beeldscherm en ontbreken van live contact doet wat met mensen. En het verandert organisaties. Hoe ga je daar als leidinggevende mee om? Bedrijfsadviseur André Miedema heeft wel een idee over een #coronakantoorstrategie.

Ik spreek een manager en vraag hoe het gaat, het werken in coronatijd. Na de eerste opsomming van de voor- en nadelen van beeldbellen, thuiswerken en het feit dat de kinderen alweer een dag thuis zijn geweest vanwege snotterende leraren, blijkt er ook een diepere laag te zijn.

Deze manager, werkzaam in een grote Groningse publieke organisatie, is moe. Hij is gedesillusioneerd en ziet weinig perspectief. Hij doet zijn best en gelooft ergens wel in het grote nut van de coronamaatregelen. Maar het werkt gewoon niet voor hem in het werk.

Behelpen

Mensen aansturen, coachen, samenwerken, het is behelpen via een scherm. Werk is bij hem verworden tot oppervlakkig technisch lijstjes afwerken. Verbeterprojecten zijn vertraagd of zijn on hold gezet, teamontwikkeling staat in de koelkast.

Het lijkt ook allemaal wel erg streng bij jullie, zeg ik. Tja, de regels hè. Ik vraag hoe hij en zijn collega’s dan ómgaan met de regels. Getergd kijkt hij terug. Er is geen gespreksruimte in het directieteam. Er is geen ‘omgaan met’. Het is slikken en volgen.

'Onze directie zei al ruim voor de zomer: tot 1 januari ben je sowieso niet welkom op kantoor. Succes thuis', vertelt de manager. Er lijken veel organisaties te zijn waar het zo is gegaan, overheidsorganisaties voorop. Volgers, schiet er door mijn hoofd.

Menselijk

Ik spreek een teamleider. Hij werkt bij een ondernemende MKB ICT-club in Drenthe. Hij vertelt hoe zij het doen sinds corona. Telkens wanneer nieuwe regels zijn ingevoerd, zitten ze met elkaar om tafel.

Oké, dit zijn de regels, maar hoe gaan we ermee om? Want we vinden fysiek contact cruciaal, met elkaar en met onze klanten. Binnen no time hadden ze het kantoor anders ingedeeld, een schema gemaakt wie wanneer op kantoor is, bijeenkomsten gelabeld met: kan digitaal en kan absoluut niet digitaal. En belangrijk, of je nou voor- of tegenstander van het landelijke coronabeleid bent, iedereen had inbreng. Geen taboes.

Ze plaveiden hun eigen weg. Een #coronakantoorstrategie. Ze vinden het niet ideaal, maar ze hebben samen een manier gevonden hoe ze zich tot die regels verhouden. De situatie wordt meer menselijk. Leiders, denk ik dan.

Twee uitersten. Hoe doen jullie dat op kantoor, beste lezers?

Mensenwerk

Management is mensenwerk. De afgelopen maanden heeft iedereen daar mee te maken gehad. We wisselen namelijk als mensen onbewust van alles uit wanneer we fysiek bij elkaar zijn. En dat heeft een functie.

We zouden het bijna vergeten in onze kennis- en denkmaatschappij. Maar je hebt toch echt een lichaam. Dat lichaam speelt een belangrijke rol, ook in je werk. Het is meer dan de transporteur van je denkende hoofd. En wanneer je twee schermen tussen twee mensen zet, gaat die uitwisseling grotendeels verloren. Met gevolgen aan beide kanten van die schermen.

Durven we het te erkennen? En willen we er wat aan doen? In mijn praktijk melden zich inmiddels managers en teams die vinden dat dit anders moet. Mensen die niet langer zo verder willen.

Het draait volgens mij niet om de regels zelf, maar om hoe je ze met elkaar vaststelt, en hoe je er vervolgens mee om gaat. Dan zet je de stap van machine naar mens, van volger naar leider. Dan komen regels ten dienste te staan van het leven en samenwerken dat je voor ogen hebt. Dan komen regels tot leven.

Delen

Ik pleit ervoor dat organisaties die hier succesvol hun weg vinden ook laten zien wat er momenteel wél mogelijk is. Dat ze hun creatieve oplossingen vrij durven te delen met de buitenwereld. Kom maar op.

Zie dit als míjn weg, gooi deze column rustig weg. Interessant wordt het, als je jouw weg gaat zoeken. Vooral nu in coronamaatregelentijd.

André Miedema is organisatieadviseur en ondernemerscoach. Voor NoordZaken schrijft hij over brandende kwesties in organisaties en hoe je die aanpakt.

Deel dit artikel:

Recent nieuws