‘Een coffeeshop tegenover kinderen die een ijsje eten? Hoe bedenken ze het!’

Coffeeshop De Groene Ster
Coffeeshop De Groene Ster © RTV Noord
Eerst waren het de ondernemers, vervolgens de politiek en nu zijn het de inwoners die van zich laten horen. Want een coffeeshop verplaatsen naar het centrum van Winschoten, dat wil ook de buurt voorkomen.
Dinsdagavond zijn direct betrokkenen bijgepraat over de plannen. Dat moment heeft Koos Hogerman, voorzitter van wijkplatform centrum Winschoten, aangegrepen om een petitie aan te bieden. Daarin uiten tientallen inwoners hun onvrede.

Coffeeshop naar centrum?

Coffeeshop De Groene Ster in Winschoten wil uitbreiden en verhuizen naar een pand in het centrum van de stad. Op die locatie zijn meerdere horecagelegenheden gevestigd. Een slecht idee volgens de eigenaren van die zaken, de politiek sloot zich aan bij de zorgen. Zij vrezen overlast.
Koos Hogerman.
Koos Hogerman. © Marco Grimmon/RTV Noord
Dinsdagavond zijn direct betrokkenen door de gemeente uitgenodigd om over de plannen te praten. De gemeente heeft het voornemen om mee te werken aan de verhuizing van de coffeeshop. Onbegrijpelijk, vindt een groot deel van de buurt.

‘Hoe bedenken ze het?’

Hogerman herinnert zich het eerste moment waarop hij van de plannen hoorde nog goed. ‘Ik zei: zeggen jullie dat wel goed? Wij waren zeer ontstemd. De secretaris en ik begrepen er niks van. Die coffeeshop zou dan tegenover en naast horecazaken komen.'
Het kan toch niet? Ieder mens die een beetje logisch kan nadenken komt niet op de gedachte om daar een coffeeshop te plaatsen
Koos Hogerman - voorzitter van wijkplatform centrum Winschoten
Vlak voordat Hogerman zijn beklag uit, komt een vrouw naar buiten lopen. Zij is net bijgepraat door de gemeente. Eerst wil ze niks zeggen, maar een paar stappen later bedenkt ze zich: ‘Als je maar wel weet dat ik tegen ben!’ Ze besluit te blijven staan en vertelt haar verhaal. ‘Er zitten vaak ouders met kinderen op het terras een ijsje te eten. En dan komt er een coffeeshop tegenover? Hoe bedenken ze het!’
Hogerman kan zich vinden in de woorden van de vrouw. ‘Dat knaagt. Het kan toch niet? Ieder mens die een beetje logisch kan nadenken komt niet op de gedachte om daar een coffeeshop te plaatsen.’

Petitie

De voorman van het wijkplatform hoopt dat de petitie serieus genomen wordt. Bijna zestig buurtbewoners hebben die ondertekend. Hogerman: 'De ondernemers, de politiek én de buurt zijn tegen. Ik heb geen idee wat de burgemeester besluit, maar volgens ons is het simpel. Daar moet geen coffeeshop komen!’
RTV Noord heeft meerdere keren contact gehad met de eigenaar van de coffeeshop en hem de kans gegeven zijn kant van het verhaal te vertellen, maar die behoefte voelt hij niet.