Provincie over Miljoenennota: ‘Ga geen kluitjesvoetbal spelen in de Randstad’

René Paas
René Paas © Marten Nauta/RTV Noord
De Miljoenennota biedt volop kansen omdat het kabinet ervoor kiest om Nederland uit de crisis te investeren, stelt commissaris van de Koning René Paas. ‘Maar ik wil er wel voor waarschuwen om geen kluitjesvoetbal te gaan spelen in een bepaalde regio.’
De commissaris wil dat de periferie van Nederland niet wordt onderschat. ‘Als de Randstad de helft van het Bruto Nationaal Product verdient, dan wordt de andere helft in de periferie verdiend.’ In Groningen wil het provinciebestuur met name op het gebied van het bereiken van de klimaatdoelstellingen en de waterstofeconomie bijdragen aan een beter Nederland.

Geen verrassing

Het grootste deel van de inhoud van de Miljoenennota is volgens het provinciebestuur geen verrassing. ‘Veel van de inhoud kenden we al’, zegt de commissaris doelend op het Nationale Groeifonds en het coronasteunpakket van het Rijk. Maar alles valt of staat met het doen van investeringen.

Penibele situatie

Net als meerdere keren in het afgelopen jaar, vraagt het provinciebestuur ook aandacht voor de financiële situatie bij gemeenten. ‘In de periferie blijft die financiële positie uiterst penibel.’
Terwijl het Rijk investeert, moeten gemeenten bezuinigen. Het zijn uiteindelijk de inwoners die daar de gevolgen van gaan merken omdat gemeenten het niet meer kunnen bolwerken. ‘Alle lof voor het kabinet om met miljarden een crisis te blussen, maar het moet ook echt royaler voor gemeenten.’