Noorderzijlvest trekt beurs voor restauratie begraafplaats en gedenkstenen

De begraafplaats Menkeweer
De begraafplaats Menkeweer © Jan Been
De historische begraafplaats Menkeweer bij Onderdendam en de monumenten in de Linthorst Homanpolder bij Westernieland krijgen een opknapbeurt. Beide zijn eigendom van Waterschap Noorderzijlvest. Het algemeen bestuur van het Noorderzijlvest stelde woensdagavond 200.000 euro beschikbaar voor de restauratie.
Noorderzijlvest heeft veel erfgoed in zijn bezit. Het gaat daarbij onder meer om dijken, stuwen, gemalen, duikers, schotbalkenhuisjes en rolpalen. Een deel van het erfgoed wordt nog steeds gebruikt, zoals gemaal De Waterwolf bij Electra.
Herman Beerda, lid van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest, laat een dik boekwerk zien: ‘Dit is een overzicht van ons cultureel bezit. We hebben 156 objecten met cultuurhistorische waarde in eigendom. Daar zitten bijzondere dingen bij zoals de atoombunker bij Delfzijl, de sluis bij Aduarderzijl en de sluisjes bij Veenhuizen.’

Graven zijn verzakt

Beerda: ‘Noorderzijlvest is ontstaan door fusies van verschillende kleinere waterschappen. Op die manier hebben we veel erfgoed in ons bezit gekregen. Menkeweer is in 1995 voor het symbolische bedrag van een gulden overgenomen van de plaatselijke kerkgemeenschap. Omdat het een rijksmonument is, zijn we verplicht het te onderhouden.’ Op Menkeweer ligt onder onderen Adriaan Jan van Roijen begraven. Van Roijen was de eerste voorzitter van het waterschap Hunsingo, een van de voorlopers van Noorderzijlvest.
De graven zijn er slecht aan toe
De graven zijn er slecht aan toe © Jan Been RTV Noord
Menkeweer ligt op een wierde achter een boerderij aan de Onderdendamsterweg, net buiten Onderdendam. Weer en wind hebben jarenlang vrij spel gehad en hun invloed doen gelden. Veel graven zijn verzakt, dekstenen zijn gescheurd en teksten zijn onleesbaar geworden. Sommige graven zijn aangetast door boomwortels of hebben aardbevingsschade. Hoog tijd om in te grijpen, vindt Noorderzijlvest.

Dramatisch busongeluk

Dat geldt ook voor de twee monumenten in de Linthorst Homanpolder bij Westernieland. De gedenkstenen uit 1948 en 1979 herinneren aan de landaanwinning en aan een dramatisch busongeluk waarbij landarbeiders die via de werkverschaffing in de polder werkten, om het leven kwamen. Van beide monumenten is het voegwerk en de belettering toe aan restauratie. Ook inwatering heeft schade veroorzaakt.
Opknapbeurt voor monumenten in de Linthorst Homanpolder

Trots op zijn

Volgens Beerda kosten het onderhoud en de restauratie van het erfgoed zo’n zes miljoen euro. ‘Dat geld hebben we niet, dus proberen we subsidies binnen te halen en waar dat kan, zoeken we de samenwerking met gemeenten. Wat er slecht aan toe is, pakken we het eerst aan, dat duldt geen uitstel. De monumenten vertellen de geschiedenis van het waterschap en van de provincie Groningen. Die moet je behouden en daar moeten we trots op zijn.’
Geld voor opknapbeurt historische begraafplaats Menkeweer