Sociaal Planbureau: Groningers zitten niet te wachten op energietransitie

Er is onder Groningers onvoldoende draagvlak voor de energietransitie. Dat stelt het Sociaal Planbureau Groningen na onderzoek onder bijna 3500 inwoners van de provincie.

Uit het onderzoek blijkt dat 43 procent van de Groningers de energieplannen in onze provincie te ambitieus vindt. Ze denken dat het niet haalbaar is om alle woningen in 2050 van het aardgas af te halen, omdat veel huizen oud zijn en moeilijk energieneutraal gemaakt kunnen worden. Daarnaast wordt als reden genoemd dat het energienetwerk in onze provincie niet klaar is voor de energietransitie.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van de energietransitie is eveneens een heikel punt, concludeert Sociaal Planbureau Groningen (SPG). ‘Zo’n vijftien procent van de Groningers heeft nu al moeite om de energierekening te betalen’, zegt onderzoeker Hans Elshof. ‘Zij kunnen niet investeren in duurzame maatregelen en verwachten ook in de toekomst de energierekening niet te kunnen betalen. Zij zitten in een zogeheten ‘negatieve energiespiraal’.’

De provincie Groningen, de gemeenten en de waterschappen hebben hun handtekening gezet onder de Regionale Energiestrategie (RES). In onze provincie moet ruim 5,7 TeraWatt aan duurzame energie worden opgewekt in de toekomst.

Ruim 43 procent van de Groningers denkt dat de huidige energieplannen weer zullen worden teruggedraaid. Daarnaast is er een kleine groep van negen procent die de ambitie niet ver genoeg vindt gaan.

'Overheid drukt zin door'

Het Sociaal Planbureau Groningen concludeert dat er nog een wereld te winnen valt als het gaat om draagvlak en participatie. De overheid wordt door een deel van de Groningers niet gezien als betrouwbare partner. Dit deel vindt dat de overheid teveel haar zin doordrukt als het gaat om het verduurzamen van de samenleving.

Zo was er voor omwonenden geen gelegenheid om de windparken bij Meeden en de Eemshaven aan te vechten bij de bestuursrechter. Ook zijn omwonenden volgens het SPG laat bij het proces betrokken en hadden ze nauwelijks invloed op de inrichting van wind- en zonneparken.

Klimaat- of milieuverbetering

Groningers staan niet negatief tegenover het verbeteren van het klimaat of milieu. Ruim 72 procent van de Groningers wil meer weten over projecten die dit bevorderen.

Het Sociaal Planbureau Groningen concludeert dat het Rijk, de provincie en gemeenten te weinig hebben gedaan om draagvlak te creëren. Dat moet, om Groningers enthousiast te krijgen, worden verbeterd, concludeert het SPG.

Lees ook:
- Bedrijfsleven EemsDelta: ‘Meer regie nodig van provincie in energiedossier’
- Initiatiefnemers zonneparken Meeden strijden om gunst omwonenden
- Noorden wil honderden miljoenen uit Brussel voor energietransitie

Meer over dit onderwerp:
Havens duurzaamheid zonnepanelen
Deel dit artikel:

Recent nieuws