Sociaal Planbureau: Groningers zitten niet te wachten op energietransitie

Een Eco-zonnepark
Een Eco-zonnepark © ANP
Er is onvoldoende draagvlak onder de Groningers als het gaat om de energietransitie. Dat stelt het Sociaal Planbureau Groningen na onderzoek onder bijna 3500 Groningers.
Uit het onderzoek komt naar voren dat 43 procent van de Groningers de energieplannen in onze provincie te ambitieus vindt. Dit deel van de Groningers vindt de plannen, om alle woningen in 2050 van het aardgas af te halen, niet haalbaar. Hun oordeel is dat veel woningen in Groningen oud zijn en moeilijk energieneutraal gemaakt kunnen worden. Daarnaast wordt als argument gegeven dat het energienetwerk in onze provincie niet klaar is voor de energietransitie.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van de energietransitie is eveneens een heikel punt, concludeert Sociaal Planbureau Groningen (SPG). ‘Zo’n vijftien procent van de Groningers heeft nu al moeite om de energierekening te betalen’, concludeert onderzoeker Hans Elshof. ‘Zij kunnen niet investeren in duurzame maatregelen en verwachten ook in de toekomst de energierekening niet te kunnen betalen. Zij zitten in een zogeheten ‘negatieve energiespiraal’.’
De provincie Groningen, de gemeenten en de waterschappen hebben hun handtekening gezet onder de Regionale Energiestrategie (RES). In onze provincie moet ruim 5,7 TeraWatt aan duurzame energie worden opgewekt in de toekomst.
Maar inwoners in onze provincie achten die plannen niet haalbaar. Ruim 43 procent van de Groningers denkt dat de huidige energieplannen weer zullen worden teruggedraaid. Daarnaast is er een kleine groep van negen procent die de ambitie niet ver genoeg vindt gaan.

'Overheid drukt zin door'

Het Sociaal Planbureau Groningen concludeert dat er nog een wereld te winnen valt als het gaat om draagvlak en participatie. Daarbij wordt de overheid door een deel van de Groningers niet gezien als betrouwbare partner. Dit deel vindt dat de overheid teveel haar zin doordrukt als het om het verduurzamen van de samenleving gaat.
Zo heeft Provinciale Staten omwonenden geen gelegenheid geboden om de aanwijzing van de concentratiegebieden voor windparken bij Meeden en de Eemshaven aan te vechten bij de bestuursrechter. Ook zijn omwonenden volgens het SPG laat bij het proces betrokken en hadden ze nauwelijks invloed op de inrichting van de wind- en zonneparken.

Klimaat- of milieuverbetering

Groningers staan niet negatief over verbeteren van het klimaat of milieu. Ruim 72 procent van de Groningers wil meer weten over projecten die dit bevorderen.
Het Sociaal Planbureau Groningen concludeert dat het Rijk, de provincie en gemeenten teveel hebben nagelaten om draagvlak te bevorderen. Dat moet, om Groningers enthousiast te krijgen, worden verbeterd, concludeert het SPG.