Wiebes reserveert half miljard voor waardedaling en smartengeld

Minister Eric Wiebes (VVD) tijdens een debat in de Tweede Kamer
Minister Eric Wiebes (VVD) tijdens een debat in de Tweede Kamer © Bart Maat / ANP
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwacht dat de waardedalingsregeling en de smartengeldregeling in het aardbevingsgebied 543 miljoen euro gaan kosten. Dit bedrag wordt voor 2020 en 2021 voorgeschoten door het Rijk en naderhand bij de NAM gedeclareerd.
Dat valt te lezen in de begroting van het ministerie. Die is dinsdag gelijktijdig met de Miljoenennota openbaar gemaakt.

227 keer Groningen

De aardbevingsproblematiek in Groningen krijgt flink wat aandacht in de begroting van het ministerie van Eric Wiebes (VVD). In totaal komt het woord Groningen liefst 227 keer voor in het document. Ter vergelijking: in 2014 - een jaar na de aardbeving bij Huizinge - kwam het woord Groningen nog slechts negen keer voor in de begroting van Economische Zaken.

Waardedaling en smartengeld

Het ministerie houdt voor de waardedaling dit jaar rekening met 298 miljoen euro aan vergoedingen. Komend jaar zal daar nog eens 245 miljoen euro bij komen, zo is de verwachting.
Voor de vergoeding van immateriële schade houdt het ministerie rekening met een totaalbedrag van 105 miljoen euro, waarvan vrijwel alles naar verwachting in 2021 wordt uitgekeerd. De zogenoemde smartengeldregeling zou aanvankelijk dit jaar al beginnen, maar is uitgesteld tot begin volgend jaar.

Schade

Voor de fysieke schadeafhandeling staat voor 2020 zo’n 200 miljoen euro op de begroting. Voor volgend jaar is dat nog 150 miljoen euro. Een verlaging die opmerkelijk genoemd kan worden omdat het aantal schademeldingen alleen maar toeneemt.
‘Het gaat om een raming die onder andere is gebaseerd op een afname van de seismiciteit’, legt een woordvoerder van het ministerie het verschil uit. ‘Maar de uiteindelijke kosten zijn natuurlijk pas achteraf duidelijk. Dit betekent dus uitdrukkelijk niet dat we in 2021 minder geld uittrekken voor schadeafhandeling.’
Een woordvoerder van het Instituut Mijnbouwschade Groningen hecht daarom ook minder aan de genoemde bedragen. ‘Wij keren uit waar mensen recht op hebben. Het is aan het ministerie hoe dat verder boekhoudkundig wordt geregeld.’

Miljoenen aan uitvoeringskosten

Wat verder opvalt in de ministeriële begroting van Economische Zaken zijn de uitvoeringskosten van onder meer het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en het nog niet zo lang geleden opgerichte Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG).
Het IMG is verantwoordelijk voor de afhandeling van fysieke schade, waardedaling en straks ook de immateriële schade. Op de begroting van het ministerie krijgt het IMG dit jaar 2 miljoen euro aan uitvoeringskosten voor het bestuur en het secretariaat. Dat is bedoeld om de onafhankelijkheid van het bestuur de borgen. De rest van de uitvoeringskosten worden namelijk doorbelast naar de NAM. Het ACVG adviseert de minister over de veiligheid in Groningen en kost het ministerie dit jaar 3,3 miljoen euro.

Financiering versterking

De versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat ministerie stelt vast dat de kosten van deze operatie afhankelijk zijn van veel factoren en dat het daarom nog te vroeg is om een totaalbeeld te krijgen van de uitgaven in 2020 en de jaren die volgen.
‘Om die reden is er voor gekozen om nu geen bedragen op te nemen in de begroting’, zo valt er te lezen. ‘Dit betekent niet dat er geen middelen beschikbaar zijn voor de versterkingsoperatie. Naar verwachting bestaat er dit najaar een beter zicht op het totaal van de uitgaven voor 2020.’

Rekening bij de NAM

De kosten voor waardedaling, immateriële schade en fysieke schade worden door het ministerie van Economische Zaken voorgeschoten. De uiteindelijke factuur moet door de NAM worden betaald.
Ook bij de bouwkundige versterking komt de rekening bij de NAM te liggen. In dit geval schiet Binnenlandse Zaken het geld voor. Vooralsnog worden de facturen ieder kwartaal gedeclareerd bij de NAM. In de toekomst worden de kosten via een heffing op de NAM verhaald. Dat geldt ook voor de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen.