Primeur: Groninger Museum laat tentoonstelling voor en door kinderen organiseren

De entree van het Groninger Museum
De entree van het Groninger Museum © RTV Noord
Een grote actieve kunsttentoonstelling die voor en door kinderen wordt georganiseerd. Het kwam in ons land nog nooit eerder voor, maar het Groninger Museum heeft de primeur. Volgend jaar vindt deze zogeheten kinderbiënnale van 24 april tot en met 31 oktober plaats.
De kinderen die bij de totstandkoming van de tentoonstelling worden betrokken, komen uit alle delen van de provincie. Deze kinderambassadeurs mogen bijvoorbeeld meewerken aan het schrijven van informatiebordjes bij de kunstwerken, meedenken met de marketing en helpen bij het selecteren van merchandise voor de museumwinkel.
Ook kijken de kinderen mee bij de technische opbouw van de tentoonstelling, bepalen ze samen de inrichting en leren ze hoe je rondleidingen kunt geven. Bovendien gaan kinderambassadeurs op atelierbezoek bij de deelnemende kunstenaars en werken ze voor zover mogelijk mee aan de kunstwerken die worden geëxposeerd.

Leren van kinderen

Door kinderen op deze manier bij een museumtentoonstelling te betrekken, wil het Groninger Museum ze op jonge in aanraking laten komen met alles wat er bij komt kijken in een museum. Het Groninger Museum denkt zelf ook te kunnen leren van de manier waarop kinderen tegen de tentoonstelling aankijken. De kinderen doen online verslag van hun ervaringen.
De kinderbiënnale is ontwikkeld door de National Gallery in Singapore, waar in mei 2017 een succesvolle eerste editie werd georganiseerd.