Bedum wil nieuwe weg voor vrachtverkeer

Bedum wil nieuwe weg voor vrachtverkeer
BEDUM - De gemeente Bedum wil een nieuwe weg aanleggen naar de kaasfabriek van Friesland Foods.
Met die nieuwe weg kan het vrachtverkeer, dat nu nog door Onderdendam en Bedum rijdt, uit die dorpen worden geweerd. Inwoners van die plaatsen klagen over geluidsoverlast en verkeersonveilige situaties.
Volgens wethouder Henri te Velde van Bedum rijden er inderdaad veel vrachtwagens door Bedum en Onderdendam. Overdag gaat het om ongeveer 98 vrachtwagens en 's nachts om 27. Met de uitbreiding van Friesland Foods worden dit er alleen maar meer. Het zal overdag dan om 4 à 5 wagens per minuut. De gemeente pleit er dan ook voor om een nieuwe weg aan te leggen.