Boeren in Doezum schorten kap- en grondwerkzaamheden op

Een maatschap van twee boeren in Doezum stopt voorlopig met kap- en grondwerkzaamheden op een perceel aan de Doezumertocht. Dat gebeurt na tussenkomst van de gemeente Westerkwartier.
Tegen de werkzaamheden werd bezwaar gemaakt door omwonenden. Volgens hen waren de werkzaamheden illegaal en werd er schade toegebracht aan de natuur en aan het historische coulisselandschap.

Wachten op vergunningen

Wethouder Bert Nederveen heeft vrijdag met beide partijen gesproken over de kwestie. De uitkomst van het gesprek is dat de maatschap de werkzaamheden opschort totdat de vergunningen van de gemeente Westerkwartier en Wetterskip Fryslân voor de aanleg van dammen en inritten zijn verleend. Voor het dempen en verbreden van sloten heeft de maatschap inmiddels wel toestemming van het Wetterskip. Omwonenden hebben de mogelijkheid om tegen de vergunningverlening in beroep te gaan.
Afgesproken is verder dat de maatschap zorgt voor de herplant van bomen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De gemeente gaat in overleg met de omwonenden onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de natuur in het gebied te herstellen.