Zuiveringsinstallatie voor zout water op chemiepark

DELFZIJL - Het Chemiepark in Delfzijl krijgt een zuiveringsinstallatie voor zout water.
Momenteel wordt zout afvalwater van bedrijven op het chemiepark deels ongereinigd geloosd op de Waddenzee. Hier komt een eind aan. In vier grote bassins wordt het afvalwater biologisch gereinigd, waarna het schone zoute water de Waddenzee in gaat. Het is de bedoeling dat alle bedrijven op het chemiepark aangesloten worden op de zuiveringsinstallatie.
De installatie, die gebouwd wordt door North Water, kost ongeveer zes miljoen euro en moet in augustus operatief zijn.