Extra controles op vergunningen papieruitdelers

GRONINGEN - De gemeente Groningen gaat mensen die op straat flyeren extra controleren op de daarvoor benodigde vergunning.
Voor het uitdelen van flyers en het aanbieden van intekenlijsten is in de stad Groningen een vergunning vereist. De gemeente komt de illegale verspreiding echter nog regelmatig tegen, vooral in de Herestraat. Vorige week werden vijf mensen bekeurd voor het illegaal flyeren.
Met het verbod wil de gemeente vervuiling voorkomen. Veel mensen gooien de aangeboden flyers namelijk na ontvangst op de grond.