Deze Kamerleden gaan de parlementaire enquête over de gaswinning voorbereiden

De acht geselecteerde Kamerleden.
De acht geselecteerde Kamerleden. © Bewerking RTV Noord
In de Tweede Kamer is dinsdagmiddag de tijdelijke commissie ingesteld die de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen gaat voorbereiden. Tom van der Lee van GroenLinks is gekozen als voorzitter van de tijdelijke commissie.
In de commissie zitten ook twee Groningse Kamerleden: Anne Kuik (CDA) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). Van der Graaf is gekozen tot ondervoorzitter.

Acht leden

In totaal bestaat de tijdelijke commissie uit acht Kamerleden van net zoveel verschillende partijen. Omdat ook de rol van het parlement onderzocht gaat worden in de enquete, zitten er relatief weinig Kamerleden in de commissie die als woordvoerder nauw betrokken zijn of zijn geweest bij besluiten over de gaswinning.
Het is de bedoeling dat de Kamerleden uit de tijdelijke commissie zo veel mogelijk doorgaan in de uiteindelijke parlementaire enquetecommissie. Maar omdat er in maart volgend jaar Tweede Kamerverkiezingen zijn, is het nog niet duidelijk of dat ook gaat lukken.
Zwaarste onderzoeksmiddel
De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Een zogenoemde enquêtecommissie die bestaat uit Kamerleden voert het onderzoek uit. Iedereen die wordt opgeroepen, is volgens de wet verplicht om mee te werken aan een parlementaire enquête. De commissie kan getuigen oproepen en onder ede verhoren. Niet meewerken of meineed is strafbaar.

Leden tijdelijke commissie

Tom van der Lee (GroenLinks) is 56 jaar en komt uit Silvolde. Hij is dus de voorzitter van deze tijdelijke commissie. Zijn naam doet wellicht al wat belletjes rinkelen, want Van der Lee is het enige commissielid die ook woordvoerder is voor zijn partij als het gaat om de gaswinning in Groningen. Hij diende in maart 2019 tijdens een gasdebat de motie in die opriep tot de parlementaire enquête en kreeg toen unaniem steun. Om zitting te nemen in deze commissie, heeft hij zijn woordvoerderschap over Groningen overgedragen aan een collega-Kamerlid.
Tom van der Lee is sinds maart 2017 Kamerlid voor GroenLinks. Hij was eerder hoofd voorlichting van de fractie en hij werkte voor Oxfam Novib.
Tom van der Lee (GroenLinks)
Tom van der Lee (GroenLinks) © Phil Nijhuis / ANP

Stieneke van der Graaf

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) is een andere bekende naam in Groningen. Ze is 35 jaar en geboren in Zwartsluis, maar ze woont al jaren in Groningen. Van der Graaf zit sinds eind oktober 2017 in de Kamer. Ze schoof een plek op toen Carola Schouten minister werd in het kabinet Rutte III.
Van der Graaf is ChristenUnie-woordvoerder op onder meer de onderwerpen infrastructuur, binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, justitie en veiligheid, Europa en media. Eerder was Van der Graaf lid van Provinciale Staten in Groningen en in die hoedanigheid is ze ook betrokken geweest bij provinciale besluiten over de problematiek in Groningen.
Stieneke van der Graaf (ChristenUnie)
Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) © Bart Maat/ANP

Dennis Wiersma

Dennis Wiersma (VVD) is 34 jaar oud en geboren in Franeker. Wiersma zit sinds de vorige verkiezingen in 2017 in de Tweede Kamer. Namens de VVD voert hij het woord over het hoger onderwijs en wetenschapsbeleid en houdt hij zich bezig met economie en innovatie. Voor hij Tweede Kamerlid werd, was Wiersma onder meer voorzitter van FNV Jong. Hij heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen.
Dennis Wiersma (VVD)
Dennis Wiersma (VVD) © Bart Maat / ANP

Anne Kuik

Anne Kuik (CDA) is met haar 33 jaar het jongste commissielid. Kuik is geboren in Emmen, maar woont al jaren in Groningen. Ze is ruim 3,5 jaar Kamerlid voor het CDA en is woordvoerder op de dossiers middelbaar beroepsonderwijs, preventiebeleid, ontwikkelingssamenwerking en bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Voordat ze naar de Tweede Kamer vertrok, was Kuik zeven jaar lang raadslid in Groningen voor het CDA.
Anne Kuik (CDA)
Anne Kuik (CDA) © Bart Maat/ANP

Kirsten van den Hul

Kirsten van den Hul (Partij van de Arbeid) is 44 jaar en geboren in Deventer. Ze zit nu ruim 3,5 jaar in de Tweede Kamer en is namens de PvdA woordvoerder op het gebied van onderwijs, wetenschap, emancipatie, media, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Voordat ze in de Kamer kwam was ze onder meer publiciste en columniste. Ook is ze VN vrouwenvertegenwoordiger geweest en was ze onderdeel van de Nederlandse Regeringsdelegatie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Kirsten van den Hul (PvdA)
Kirsten van den Hul (PvdA) © Lex Draijer

Peter Kwint

Peter Kwint (SP) is 36 jaar en is geboren in Sliedrecht. Hij zit ruim 3,5 jaar in de Tweede Kamer en heeft voor de SP onderwijs, cultuur en media in zijn portefeuille. Voordat Kwint lid werd van de Tweede Kamer, was hij drie jaar raadslid in Amsterdam. Hij staat als zevende op de kandidatenlijst van de SP voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Oh ja: een 'kwint' is ook een Gronings woord. Het betekent: een bijna bouwvallig huis.
Peter Kwint (SP)
Peter Kwint (SP) © ANP

Tjeerd de Groot

Tjeerd de Groot (D66) is 52 jaar en geboren, getogen en woonachtig in Haarlem. Hij is voor D66 woordvoerder op de dossiers landbouw, natuur en visserij, dierenwelzijn, voedselproductie en waterveiligheid en -kwaliteit. Een jaar geleden haalde hij zich de woede van veel boeren op de hals door het halveren van de veestapel voor te stellen als oplossing van de stikstofproblematiek. Voordat De Groot als Tweede Kamerlid werd gekozen, was hij directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie.
Tjeerd de Groot (D66)
Tjeerd de Groot (D66) © ANP

Roy van Aalst

Roy van Aalst (PVV) maakt de commissie compleet. Hij is 37 jaar en geboren in Enschede, maar hij woont tegenwoordig in Hengelo. Van Aalst zit sinds maart 2017 in de Kamer en voert voor de PVV het woord op de dossiers infrastructuur en waterstaat en hij heeft sport in zijn portefeuille. Van Aalst was een tijdlang Kamerlid én Statenlid. Tot maart 2019 zat hij namelijk gelijktijdig in Provinciale Staten van Overijssel en in de Tweede Kamer.
Roy van Aalst (PVV)
Roy van Aalst (PVV) © Remko de Waal / ANP

Inhoud enquête krijgt vorm

De Kamerleden die in de tijdelijke commissie zitten, gaan de parlementaire enquête over de gaswinning de komende maanden voorbereiden. Ze buigen zich onder meer over het onderzoeksvoorstel en de exacte vraagstelling.
Nu al is duidelijk dat de enquête een veelomvattend onderzoek wordt. Zo moeten de oorspronkelijke afspraken in het Gasgebouw en de gevolgen daarvan aan bod komen, maar ook het opschroeven van de gaswinning na de aardbeving bij Huizinge in 2012. De schade-afhandeling, de versterking en de versnelde afbouw van de gaswinning worden ook onderwerp van onderzoek.
De verwachting is dat de dinsdag ingestelde commissie vier tot zes maanden nodig heeft om tot een onderzoeksopzet en onderzoeksvragen te komen. Dat zou betekenen dat het voorbereidende werk voor de verkiezingen in maart 2021 klaar kan zijn, zodat de parlementaire enquête zelf na de verkiezingen van start kan gaan. Het wordt de dertiende enquête sinds de Tweede Wereldoorlog.