Zwarte Piet niet meer welkom in Midden-Groningen

Sinterklaas tijdens een intocht
Sinterklaas tijdens een intocht © ANP / Koen van Weel
Het gemeentebestuur van Midden-Groningen wil af van de traditionele Zwarte Piet en pleit voor intochten met een roetveegpiet.
Als organisatoren toch vasthouden aan Zwarte Piet, dan is het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen niet beschikbaar om de sint welkom te heten. Het college nodigt de organisatoren uit voor een gesprek om te streven naar een gemeenschappelijk standpunt.
Het college heeft dit standpunt ingenomen naar aanleiding van de antiracismedemonstraties die in Nederland hebben plaatsgevonden, de publieke opinie en vragen uit de gemeenteraad.

'Ongemak, pijn en verdriet'

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn licht toe: 'We beseffen dat er velen zijn die oprecht ongemak, pijn en verdriet voelen bij de traditionele Zwarte Piet. Vorig jaar heb ik organisaties opgeroepen om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Maar helaas moet worden geconstateerd dat een vruchtbaar gesprek hierover niet goed mogelijk is. Het landelijke beeld toont dat de discussie van beide kanten (voor- en tegenstanders) zodanig is verhard, dat het niet meer mogelijk is om een ontspannen sinterklaasfeest te organiseren als nog langer wordt vastgehouden aan de traditionele Zwarte Piet.'
Een vruchtbaar gesprek over Zwarte Piet is helaas niet goed mogelijk
Adriaan Hoogendoorn, burgemeester
'In verschillende gemeenten hebben we gezien dat er harde protesten zijn gevoerd die hun schaduw over het kinderfeest hebben geworpen. Het college vindt het daarom nodig om nu kleur te bekennen. Het college is niet in de positie om zwarte piet te verbieden (en wil dat ook niet), maar als bij openbare intochten van de Sint Zwarte Pieten aanwezig zijn, zullen collegeleden niet beschikbaar zijn om de Sint welkom te heten.'

Vasthouden aan traditie

Het college constateert dat een deel van de samenleving wil vasthouden aan een traditie waar zij fijne herinneringen aan hebben. Volgens burgemeester Hoogendoorn heeft men daarbij meestal helemaal geen discriminerende intenties. Maar dat neemt niet weg dat de traditionele zwarte piet in de praktijk vaak wel dit effect heeft en daardoor pijn en verdriet oproept bij hen die dit treft.
'Daarom pleit het college voor een sinterklaasfeest waar alle inwoners van onze gemeente zich prettig bij kunnen voelen', aldus burgemeester Hoogendoorn.

Corona

In hoeverre en op welke manier intochten dit jaar in verband met corona plaats kunnen vinden is nu nog niet duidelijk.