Gemeente Midden-Groningen bezuinigt miljoen euro en verkoopt aandelen Enexis

Gemeentehuis Midden-Groningen
Gemeentehuis Midden-Groningen © Dennis Venema
Om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen moet de gemeente Midden-Groningen wederom bezuinigen. De reserves worden aangevuld door de aandelen in netwerkbeheerder Enexis te verkopen.
Het grootste bedrag, 400.000 euro op jaarbasis, bezuinigt de gemeente vanaf 2022 op de eigen organisatie. Daarnaast wordt bespaard op groen, subsidie voor leefbaarheid en een aantal posten in het sociaal domein.

Al meermalen bezuinigd

Sinds de oprichting van Midden-Groningen in 2018 heeft de gemeente al meerdere malen moet bezuinigen. Op een totaalbudget van 200 miljoen euro al zo'n 13 miljoen. Daar komt dus nog 1 miljoen euro bij.
Je ziet dat je tot steeds pijnlijkere maatregelen komt
Erik Drenth - wethouder financiën
'Je ziet dat je tot steeds pijnlijkere maatregelen komt. Dit zijn dingen die we eerst helemaal niet wilden doen, maar we moeten ook die gemeentebegroting in balans houden', zegt wethouder financiën Erik Drenth.

Meedoenfonds

Een van die lastige besluiten is het verlagen van de inkomensgrens waaronder mensen gebruik kunnen maken van het Meedoenfonds. Die grens gaat van 125 naar 115 procent van de bijstandsnorm. Dat levert een bezuiniging op van 100.000 euro. Het college maakt wel 20.000 euro vrij om kinderen, die door deze maatregel worden geraakt, te kunnen compenseren.
'Er zijn ook dingen die we wel overeind willen houden zoals de hulp voor de allerzwaksten. En de voorzieningen in de dorpen, dus je zult uiteindelijk keuzes moeten maken. Maar hoe verder we komen in deze tijd van financiële tegenwind, hoe pijnlijker de beslissingen zijn', zegt Drenth.

Hogere kosten afvalstoffenheffing en OZB

Inwoners van Midden-Groningen zullen volgend jaar waarschijnlijk meer moeten betalen voor de afvalstoffenheffing en de onroerendzaakbelasting (OZB). De afvalstoffenheffing stijgt met vijf procent. Dat komt neer komt op ongeveer 7 euro voor een gemiddeld huishouden.
En dan doe je dit om het weer recht te trekken, want zo houden we wel steeds stuur over de begroting
Erik Drenth, over de verkoop van de aandelen Enexis
Het college rekent voor de OZB gelden op ongeveer 35 euro extra per gemiddeld huishouden. Dit komt niet door een stijging van de OZB-gelden, maar heeft vooral te maken met een forse daling van de WOZ-waarde van alle NAM-locaties in 2021. Dit komt door het stoppen van de gaswinning. De precieze uitwerking daarvan volgt aan het eind van het jaar.

Verkoop aandelen Enexis

De algemene reserve van de gemeente lijdt onder jarenlange financiële tegenwind. Om deze weer op peil te krijgen wil het college in 2024 de aandelen Enexis verkopen. Dat levert 4 miljoen euro op.
'Het is logisch dat je dit doet als deze situatie zich voordoet. En natuurlijk ontstaat de situatie dat de gemeente Midden-Groningen steeds verder bij de bodem komt. En dan doe je dit om het weer recht te trekken want zo houden we wel steeds stuur over de begroting', zegt Drenth.
Het voorstel wordt op 8 oktober 2020 door de raad besproken.