Extra netcapaciteit Delfzijl en omgeving om zonne- en windparken te kunnen aansluiten

Het hoog- en middenspanningsstation in Weiwerd
Het hoog- en middenspanningsstation in Weiwerd © TenneT
Enexis en TenneT breiden de capaciteit van het elektriciteitsnet in Delfzijl en omgeving nog dit jaar uit met 270 megawatt om zonneparken en windmolens in de omgeving aan te kunnen sluiten op het netwerk. Daarnaast wordt flink geïnvesteerd in een verdeelstation.
De 270 extra megawatt staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 270.000 huishoudens en wordt toegevoegd aan het hoog- en middenspanningsstation in Weiwerd.
Daarmee is dat verdeelstation het grootste dat Enexis in beheer heeft en komt er ook voldoende ruimte om zonneparken en windturbines in het gebied rond Delfzijl aan te sluiten.

Nieuw verdeelstation in Heveskes

Naast de capaciteitsuitbreiding in Weiwerd investeert Enexis 2,1 miljoen euro in een nieuw verdeelstation in Heveskes. Dit station dat begin 2022 elektriciteit moet leveren, is vooral bedoeld voor het aansluiten van grootschalige afnemers van elektriciteit die zich in het industrie- en havengebied vestigen.

Proef

Eind januari werd al bekend dat Enexis dit jaar elf mobiele middenspanningsstations aanschaft om één gigawatt (GW) groene stroom mee af te voeren, een investering die in totaal 43 miljoen euro kost. Het afgelopen jaar draaiden vier van van die stations als proef, waaronder drie in Weiwerd.