Onderzoek naar uitval Wajonger op arbeidsmarkt

Onderzoek naar uitval Wajonger op arbeidsmarkt
GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen gaat samen met het UWV onderzoek doen naar de uitval van jong gehandicapten op de arbeidsmarkt.
Het overgrote deel van de zogeheten Wajongers is binnen een jaar hun baan al weer kwijt. Eventuele redenen hiervoor zijn onbekend. Met het onderzoek hopen de RuG en het UWV meer zicht te krijgen op het probleem. Voor het onderzoek zal een aantal Wajongers twee jaar lang worden gevolgd en wordt er ook gesproken met de werkgevers. Het onderzoek start eind 2008.